Güvenlik Planı

Freebird Havayolları Güvenlik Planı şunları içerir:

 • Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı gerekliliklerine uygunluk;
 • Hizmet verilen diğer ülkelerin uygulanabilir gerekliliklerini karşılamak;
 • Şirket güvenlik politikası, güvenlik standartları ve hedefleri.
Güvenlik Politikası

Organizasyonumuzun güvenlik kültürüne göre, güvenlik programımızın:

 • Uluslararası ve Ulusal mevzuatların gerektirdiği güvenlik gerekliliklerine uyduğunu (Türk Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı, ICAO Ek 17, ECAC Doc.30, EU Güvenlik Düzenlemeleri);
 • Yolcu, personel ve sahip olunan malvarlıkları ile birlikte uçuş ve yer güvenliğini de sağladığını ve azami düzeye çıkardığını;
 • Ekipman ve insan kaynağı ile sürekli olarak geliştirildiğini;
 • Sahip olduğumuz güvenlik önlemlerinin uygulanması için ‘en iyi uygulamayı’ sağladığını, güvenlik hizmet sağlayıcılarımızın, kontratlı hizmet alınan diğer hizmet sağlayıcıların güvenlik denetimi / inceleme (gözlem) ile izlendiğini beyan ederiz.
Güvenlik Standartları ve Hedefler
 • Güvenlik politikasının uygulanabilirliğini denetlemek;
 • Güvenlik kontrollerinin kalite standardını en üst düzeyde tutmak;
 • Şirket içi güvenlik bilincinin sağlanması ve en üst seviyeye yükseltilmesi amacıyla güvenlik denetimleri ve bilgi akışını (güvenlik ile ilgili güncel uyarı ve direktifler) sağlamak.
Güvenlik Kontrolünden Geçmeyi Kabul Etmeyen Yolcular

Yolcu(lar) güvenlik kontrolünden geçmeyi kabul etmezse uçağa biniş yapmalarına müsaade edilmez


‘Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı / 9.Baskı / Dördüncü Bölüm – Madde 33 –(1)-d’

Artan Tehdit Durumlarında Uygulanacak Güvenlik Prosedürleri

Artan tehdit durumlarında; eğer Hürkuş Havayolu Taşımacılık ve Ticaret A.Ş. operasyonu tescil ülkesi sınırları içinde ise Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı / 9.Baskı / Ek-15 'Güvenlik Alarm Durumlarında Uygulanacak Tedbirler', tescil ülkesi sınırları dışında ise bulunulan havalimanının 'Güvenlik Alarm Durumunda Uygulanacak Tedbirler' prosedürlerinde yer alan alarm tehdit seviyelerine göre yolcu ve kabin bagajı arama ve tarama işlemleri kuralları geçerlidir.

Inad Yolcu

Seyahat dokümanlarının geçersiz olması, sahte olması, kendisine ait olmaması veya giriş yapacağı ülke tarafından giriş yasağının bulunması, şüphelenilmesi gibi nedenlerden dolayı ülke sınırları içine alınmadan yolcunun sınırdışı edilmesidir.


'Anlaşmaya taraf devletler, kabul edilemez yolcunun kabul edilmediği ülkeden seyahatine başladığı veya kabul edilebilir herhangi bir noktaya en kısa sürede gönderilmesinin sorumluluğu taşıyıcı havayolu firmasında olmasını sağlamalıdır.' ICAO Ek-17 / 9.Baskı / 'Ek-9 – Bölüm 5 – B’
Havayolu ile taşınacak 'Deportee' yolcu olması durumunda bu yolcuyu ülkesine geri gönderme ile ilgili sorumluluk emniyet makamlarına aittir. 'Inad' yolcu olması durumunda, ICAO Ek-17 / 9.Baskı / 'Ek-9 – Bölüm 5 – B’ hükümlerine göre taşıyıcı havayolu firması yolcunun uçağa biniş noktasında seyahat belgelerinin tam olmasını sağlamak için gerekli önlemleri alması gerektiğinden yolcuyu ülkesine geri gönderme sorumluluğu yolcuyu getiren taşıyıcı havayolu firmasına aittir.

Taşıyıcı havayolu firması 'Inad' yolcuyu taşıması gerektiğinde, transferi yapılacak olan yolcunun seyahat dokümanlarına sahip olması ya da bahse konu seyahat dokümanlarına el konulduysa ilgili makama sunmak üzere yolcunun tüm bilgilerini içeren bir belgeye sahip olmalıdır. (ICAO Doc.8973 / 7.Baskı IV, Bölüm 5 – Madde 5.4.1)

Bu prosedür taşıyıcı havayolu firması ile devletin yetkili otoritesinin uyumu ile sağlanır. Kabul edilemez yolcunun seyahatinin başladığı noktaya geri gönderilmesi taşıyıcı havayolu firması açısından birtakım zorluklar ortaya çıkarabilir. Eğer kabul edilemez yolcu varış noktasında ülke tarafından kabul edilemez yolcu olarak sınıflandırıldığında transit yolcu ise diğer bir taşıyıcı havayolu firması bahse konu yolcunun seyahatinin başladığı noktaya geri gönderilmesinde sorumluluk alabilir. Bu tarz bir prosedür yolcuyu kabul etmeyen ülkenin yetkili otoritesinin düzenleyeceği yasal belge ile olur ve bahse konu yolcunun seyahatinin başladığı noktaya geri dönüş masrafları taşıyıcı havayolu firmasının sorumluluğundadır.


Hürkuş Havayolu Taşımacılık ve Ticaret A.Ş., ‘ICAO Ek-17 / 9.Baskı / 'Ek-9 – Bölüm 5 – B’ ilgili maddesi doğrultusunda sadece kendi taşımış olduğu ve varış ülkesi tarafından kabul edilemez yolcu olarak sınıflandırılan yolcuları kabul eder.

Deportee Yolcu

Bulundukları ülke sınırları içinde yasal kalış sürelerini geçirerek kaçak olarak yaşadıkları tespit edilen veya herhangi bir suçtan dolayı o an bulundukları ülkenin kanunlarına göre suç işleyip sınırdışı edilen yolcu türüdür.


Eğer yolcu ülke sınırları içinde yasal kalış süresini geçirdiğinden dolayı sınırdışı ediliyorsa, yetkili yerel otorite tarafından taşıyıcı havayolu firmasına gelen talep doğrultusunda sınırdışı nedeni göz önünde bulundurularak kabul edilebilir.


Herhangi bir suça karıştığından dolayı sınırdışı edilmişse Güvenlik Müdürü, Yetkili Yerel Otorite ve uçuşun sorumlusu Kaptan Pilot arasında risk tehdit değerlendirmesi yapılması sonucunda yolcu(lar) uçuşa kabul edilir veya edilmez.


Yetkili yerel otorite tarafından Deportee yolcunun taşınması talebi geldiğinde taşyıcı havayolu firması Deportee yolcu taşımayı reddedebilir ve/veya taşımayı kabul ederse taşıma esnasında refakatçi görevli talep etme hakkına sahiptir.

Tutuklu – Mahkum – Gözetim Altındaki Yolcular
Yetkili Adli Devlet Otoriteleri; tutuklu, mahkum, gözetim altındaki kişiler ile ilgili seyahat etme isteğini uçağın kalkış saatinden en az 24 saat önce taşıyıcı havayolu firmasına bildirmelidir. Yapılacak olan bildirim (yazılı olması gereklidir) yolcunun tehlikeli olup olmadığı ve taşıyıcı havayolu firması'nın risk – tehdit değerlendirmesi yaparken gerekli olabilecek diğer özel bilgileri içermelidir. Tutuklu – mahkum – gözetim altındaki kişilere kimlik bilgileri ve hangi milliyete mensup oldukları daha önceden bildirilen bir ya da daha fazla refakat görevlisi eşlik etmelidir. Kaptan Pilot'a uçuş öncesi mutlaka konu hakkında bilgi verilmelidir.

ICAO Doc.8973 / 7.Baskı – Cilt IV, Bölüm 5 – Madde 5.3.9 / c
 • Yetkili Adli Devlet Otoriteleri tutuklu yolcu(lar) söz konusu olduğunda transfer talebini ve bunların transferinde gerekli önlemleri aldıklarına dair taşıyıcı havayolu firmasını ve uçuşun sorumlusu Kaptan Pilotu bilgilendirmek zorundadır. ICAO üyesi devletler bu gereklilikleri uygulamakla yükümlüdür. ICAO Annex 17 / 9.Baskı / Bölüm 4 – Madde 4.7.3
 • Taşıyıcı Havayolu firmasının tutuklu yolcunun ve beraberindeki refakat görevlilerinin transferini uçuş güvenliğini tehlikeye atabilir değerlendirmesinde bulunursa tutuklu yolcuyu ve refakat görevlilerini taşımama hakkı bulunmaktadır.
  Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı / 9.Baskı / Bölüm 4 - Madde 36 – (5) / h
 • Havayolu ile seyahat etmesi gereken tutuklu – mahkum – gözetim altındaki şahısların sorumluluğu, taşıyıcı havayolu firmasını uçuştan önce konudan haberdar etmesi gereken ve taşıyıcı havayolu firmasının bu yolcuları taşımayı kabul etmesi şartıyla davranacak olan Yetkili Adli Devlet Otoritelerine aittir.
  ICAO Doc.8973 / 7.Baskı / Cilt IV, Bölüm 5 – Madde 5.4.5
 • Uçuş güvenliğini sağlamak için, taşıyıcı havayolu firması tutuklu – mahkum – gözetim altındaki şahısları bazı şartlar yerine getirildiği zaman taşıyabilir:
  • a) Bahse konu şahıslar tehlikeli olarak görülmüyorsa, kendilerine en az bir refakat görevlisi eşlik etmelidir (taşıyıcı havayolu firmasının kabulü ile);
  • b) Bahse konu şahıslar tehlikeli görülüyorsa, kendilerine iki ya da daha fazla refakat görevlisi eşlik etmelidir (refakat görevlileri bulunmasına rağmen bir uçuşa birden fazla bu tür yolcular kabul edilmemelidir).

ICAO Doc.8973 / 7.Baskı / Cilt IV – Bölüm 5 – Madde 5.4.6

Tutuklu – Mahkum – Gözetim Altındaki Yolcu Ve Refakat Görevlilerinin Uçuşa Kabul Şartları / Uçuş Esnasında Uymak Zorunda Oldukları Kurallar
 • Hukuki işleme maruz kalmış yolcunun beraberinde en az ikişer refakat görevlisi olmalıdır (sadece tehlikeli olarak değerlendirilenler için). Tehlikeli olarak değerlendirilmeyen yolcuların beraberinde refakat görevlisi bir kişi kabul edilebilir. Yanlarında refakat görevlisi olmayan bu tarz yolcular uçuşa kabul edilmez;
 • Yetkili Devlet Adli Otoriteleri taşıyıcı havayolu firmasını uçuş gününden önce taşıyacakları tutukluyla ilgili bilgilendirmelidir;
 • Taşıyıcı havayolu firma yetkilisi refakat eden görevlileri uçuş esnasında olabilecek yasadışı bir müdahaleye ancak Kaptan Pilot’un emriyle karşılık verileceği konusunda bilgilendirir ve uçuş öncesi ‘Ruhsatlı Silah Taşınması’ formunu refakat görevlilerinden doldurmasını ister;
 • Refakat görevlileri hukuki işleme maruz kalmış yolcunun silah, kibrit veya herhangi bir tehlikeli madde taşımamasını sağlar;
 • Herhangi bir durum karşısında müdahale edebilmek için refakat görevlileri önleyici teçhizat taşırlar. Normal durumlarda hukuki işleme maruz kalmış yolcu uçağın herhangi bir bölümüne kelepçelenemez;
 • Refakat görevlisi uçak içerisinde göz yaşartıcı gaz veya hukuki işleme maruz kalmış kişileri güçsüz bırakacak gaz ve benzeri maddeler kullanamaz / bunlarla uçağa kabul edilmez;
 • Refakat görevlileri görevli olduklarını güvenlik personeline, yerel otoriteye, kabin ekibine bildirmeli, Kaptan Pilot’unda uçakta olduklarından ve yer numaralarını bildiğinden emin olmalıdır;
 • Uçakta ateşli silah taşımaya yetkili başka refakat görevlisi / koruma görevlisi varsa kabin ekibi tarafından birbirlerinin koltuk numaraları hakkında bilgilendirilirler;
 • Hukuki işleme maruz kalmış yolcu(lar) ve refakat görevlileri bütün yolculardan önce uçağa alınır ve uçaktan en son indirilir;
 • Hukuki işleme maruz kalmış yolcular diğer yolculardan mümkün olduğu kadar uzağa oturtulur. Mümkünse uçağın en arkasında yer ayarlaması yapılır, bu mümkün değilse en uygun yer tahsis edilir. Fakat kesinlikle acil çıkış kapılarından yer verilmez;
 • Hukuki işleme maruz kalmış yolcu ve refakat görevlilerine (eğer refakat görevlisi iki kişi ise) uçağın üçlü koltuk olan sırasından yer verilir. Yolcu ortada refakat görevlileri her iki yanda oturacak şekilde koltuk ayarlaması yapılır.

Refakat görevlisi tek kişi ise yer ayarlaması ikili koltuk olan sıradan verilir (uçağın düzenine göre ikili koltuk uygulaması uçağın orta sırasında da mevcutsa bu bölümden verilmez. Kesinlikle cam kenarına bitişik düzende yer alan ikili koltuk sırasından verilir). Yolcu cam kenarında (iç tarafta) refakat görevlisi koridor tarafında oturacak şekilde koltuk ayarlaması yapılır.


Uçakta üçlü koltuk uygulaması yoksa ve refakatçi görevli iki kişi ise yer ayarlaması cam kenarına bitişik düzende yer alan ikili koltuk sırasından verilir. Yolcu cam kenarında (iç tarafta) refakat görevlisi ise koridor tarafında oturacak şekilde koltuk ayarlaması yapılır. Diğer refakatçi görevli ise yolcunun pozisyonuna göre yer ayarlamasının nasıl yapılmasını istiyorsa kendisine yardımcı olunur ve istediği koltuk kendisine tahsis edilir;

 • Uçuş esnasında hukuki işleme maruz kalmış yolcu daima gözlem altında tutulur, lavaboya giderken bile mutlaka kendisine refakat edilir;
 • Refakat görevlilerine ve hukuki işleme maruz kalmış yolculara alkollü içecek servisi yapılmaz. Normal yemek verilmekle birlikte metal çatal-bıçak servisi verilmez;

Taşıyıcı havayolu firması eğer hukuki işleme maruz kalmış yolcunun ve refakat görevlilerinin uçuş güvenliğini tehdit edeceğine karar verirse yolcuyu ve refakat görevlilerini taşımama hakkı bulunmaktadır.


Mevzuat hükümleri çerçevesinde izin kullanmaları uygun görülen hükümlüler bu madde kapsamında değillerdir. Refakatçi kolluk gücü olmadan, 'Fotoğraflı İzin Belgesi' ile seyahat edebilirler.

Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı (MSHGP) Madde 35 - 6
Hiçbir durumda bayan tutuklu yolcu, refakatçi görevli bayan değilse uçuşa kabul edilmez.
Akli Dengesi Bozuk Yolcular

Yolcu ve uçuş güvenliğini tehdit edebilecek akli dengesi bozuk yolcular, eğer yanlarında psikolojik durumlarını bilen ve yetkili doktor tarafından daha önceden verilen sakinleştirici vb. ilaçları verebilecek kapasitede refakatçi eşliğinde uçuşa kabul edilirler. Eğer yolcu sakinleştirici talep ederse verilen doz uçuş süresince etkili olacak şekilde olmalı ve refakatçi tarafından verilmelidir.


Havayolu taşıyıcı firması Kaptan Pilot bilgisi ve onayıyla bu tarz yolcuları güvenlik gerekçesiyle uçuşa kabul etmeme hakkına sahiptir.

Asi Kuralsız Yolcular Hakkında Politika
Yerde

Bilet satış ofislerinde, yolcu kabul bankolarında, pasaport ve güvenlik kontrol noktalarında veya Havalimanında diğer yolcuları, havalimanı personelini rahatsız eden asi kuralsız yolcular uçuşa kabul edilmezler. Bu tarz yolcu(lar) ile karşılaşıldığında güvenlik personeline veya yerel otoriteye derhal bilgi verilir.


Havada

Uçak havadayken asi kuralsız yolcuya kabin ekibi iniş noktasındaki yerel güvenlik otoritesine bilgi verileceğini söyler. Eğer sorun devam ederse kaptan pilot kule ile bağlantıya geçerek inilecek meydandaki yerel güvenlik otoritesine bilgi verir.

Yolcu Kabul İşlemleri

Freebird Havayolları, yolcu kabul bankolarında yolcu kabulu esnasında sadece seyahat edecek olan yolcu(lar) ve bagaj(lar)ı için işlem yapmaktadır. Güvenlik kuralları nedeniyle seyahat edecek olan her yolcu kendi bagajları ile birlikte yolcu kabul bankolarına başvurmak zorundadır. Bu kurala uymayanların uçuşa kabul işlemleri gerçekleştirilmez.


Bu uygulama Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı / 9.Baskı / Bölüm 4 - Madde 39 – (2) / a-1 'Kuruluşlar tarafından alınması gereken güvenlik tedbirleri – Yolcularla ilgili olarak' kuralına uygun olarak gerçekleştirilir.


'Yolcu kabul işlemleri; uçuş günü ve uçuşun saatine göre önceden belirlenmiş olan yolcu kabul bankolarının açılış saatinden kapanış saatine kadar olan süre içinde yapılır. Uçuş gününden önce yolcu ve bagaj kabul işlemleri yapılmamaktadır'

Yolcu Uyarı Föylükleri

Freebird Havayolları 'tehlikeli maddeler' ve 'yolculara uyarı' konularını içeren uyarı föylüklerini yolcu kabul bankolarında; yolcu kabul bankolarının açılışından kapanışına kadar bulundurur. Amaç yolcuların uçuş esnasında uymaları gereken güvenlik kurallarını hatırlatmak ve bagajlarında tehlikeli madde bulundurmalarını engellemektir.

Seyahat Dokümanları

Seyahatinize başlamadan önce sahip olduğunuz pasaport, ulusal kimlik kartı, vize vb. gibi seyahat dokümanlarının gideceğiniz ülke için yeterliliği konusunda Güvenlik Müdürlüğü ile irtibata geçebilirsiniz. Seyahat dokümanları ile ilgili sorularınızda daha sağlıklı bilgi alabilmeniz ve mağdur olmamanız açısından sahip olduğunuz seyahat dokümanının bir örneğini Güvenlik Müdürlüğü'ne iletmeniz sizin yararınıza olacaktır.

Kural Dışı Hareket Eden Yolcuların Bilgilendirilmesi
UÇAKTA KURALLARA AYKIRI DAVRANIŞLARA TOLERANS GÖSTERİLMEYECEKTİR

Taşıma Reddedilebilir


Yolcular emniyetli ve güvenli bir ortamda seyahat etme hakkına sahiptir. Ceza Kanunu Havacılık yasası kapsamında, mürettebat üyeleri ve yolcular için tehdit oluşturacak şekilde davranmak yasadışıdır.


Mürettebat, kargaşaya yol açan davranışa tolerans göstermeyecektir. Varış noktasına polis çağrılacaktır.


Kanunu ihlal edenler ya da başkalarının hakkını ihlal edenler uçak indiğinde polis tarafından alıkonacaktır. Bu kişi:


Tutuklanacaktır / Cezalandırılacaktır / Cezai Takibata Tabi Tutulacaktır


Suçlu bulunan kişinin sabıka kaydına işlenecektir ve cezaya ya da hapse çarptırılabilecektir


Müdahale Örnekleri:

 • Taciz
 • Sözlü taciz
 • Fiziksel saldırı
 • Tehdit edici davranış
 • İçkili ve asayişi bozucu davranış
 • Sigara içme düzenlemelerinin ihlali
 • Taşınan alkollü içkinin tüketilmesi
 • Mürettebatın talimatlarına uymanın reddedilmesi
 • Uçak güvenliğinin tehlikeye sokulması

Herkes İçin Güvenlik Bilgilendirmesi

Sıvı Kısıtlamaları

20 Nisan 2009 tarihi itibariyle kabin bagajlarında sıvı, aerosol ve jellerin taşınmasında kısıtlamaya gidilecektir.


Sıvı kısıtlamaları sadece ülkemizde uygulanmamakta olup seyahat edeceğiniz veya transit duraklayacağınız havaalanlarında sıkıntı yaşamamanız bakımından uygulamaya riayet etmeniz önemlidir.


Yeni güvenlik uygulaması ile beraberinizde uçağa sokacağınız kabin bagajında sıvı, aerosol, jel taşınması yasaklanmamaktadır; ancak taşınabilecek miktar kısıtlanmaktadır. Gümrüksüz (Duty-free) mağazalardan alacağınız ürünler içine konulduğu torba açılmamak kaydıyla kısıtlamalardan muaftır.
El Bagajında Neleri ve Nasıl Taşıyabilirim?

Uçağa sokacağınız el bagajında 1 litrelik ağzı kilitli torba içerisinde her biri maksimum 100 mililitrelik kaplarda sıvı, jel, aerosol taşıyabilirsiniz.


Her bir yolcu sadece 1 tane poşet taşıyabilir.


Poşet olarak 1 litrelik kilitli buzdolabı poşeti kullanabilirsiniz.


Son güvenlik noktasında sıvılarınızın içinde olduğu kilitli poşeti çantanızdan çıkararak x-ray cihazına ayrı olarak koymanız gerekmektedir.


Özel Durumum var, istisna getirilemez mi?


İlaçlar (Yolcunun kimliğini belirten bir reçeteye yazılı olmak veya yolcunun bu ilaçları kullanması gerektiğini belirten bir sağlık raporunun / belgesi ibrazı ile ve orjinal ambalajında olmak koşuluyla);


Bebek mamaları (Bebeğin de uçakta seyahat ediyor olması koşuluyla ve yalnızca yolculuk süresince ihtiyaç duyulabilecek miktara kadar);


Kontrol noktasında güvenlik görevlileri istisnai durumu belgelemenizi veya ilacı / mamayı / sıvıyı tatmanızı talep edebilir.


Check-in Bagajında Neleri ve Nasıl Taşıyabilirim?

Check-in'e verdiğiniz bagajlarda sıvı kısıtlaması uygulanmayacaktır. Biniş kartı (boarding card) alırken teslim ettiğiniz bagajınızda havayolu şirketinin ve Gümrük mevzuatının kısıtlamaları haricinde kalan her türlü sıvıyı taşıyabilirsiniz.


Neler kısıtlamaya dahildir?
 • Su, şurup, içki dahil her türlü sıvı;
 • Kremler, losyonlar, yağlar (kozmetik yağlar dahil), parfümler, maskara dahil her türlü makyaj malzemesi (katı halde olan rujlar hariç);
 • Traş köpükleri, deodorantlar;
 • Diş macunu dahil her türlü macun kıvamındaki maddeler;
 • Reçel, bal, yoğurt, pekmez ve salça gibi tam katı halinde olmayan yiyecekler;
 • Kontak lens sıvıları;
  • Şampuanlar;
  • Yukarıda sayılan maddelere benzeyen diğer maddeler.


Gümrüksüz mağazadan / uçaktan aldığım ürünler?

Gümrüksüz mağazadan veya uçuş esnasında aldığınız ürünler görevli tarafından faturası ile birlikte özel poşete konacak ve poşetin ağzı yapıştırılacaktır. Bu poşet ve ürüne ait fatura güvenlik kontrol noktasında kontrol edildikten sonra uçağa alınmasına müsaade edilecektir.


Eğer varış noktanıza başka bir havaalanında aktarma yaparak gidecek iseniz son ineceğiniz havaalanına kadar mağazada veya uçakta verilen özel gümrüksüz alışveriş torbasını açmamanız büyük önem arz etmektedir. Aksi halde aktarma yaptığınız havaalanında poşetin içeriğine el konabilir.


Eğer tereddüdünüz var ise lütfen seyahatinizden önce havayolu şirketi veya seyahat acentenize sorunuz. Havaalanındaki güvenlik görevlileri ve havayolu şirketi personeline yardımcı olunuz.