|  Ana Sayfa 

Uçuş için Bilgiler

Kişisel Veriler

Yolcu, şahsına ilişkin bilgilerin taşımaya ilişkin rezervasyon yapılması, bilet alınması, yardımcı hizmetlerden yararlanılması, hizmetlerin sunulması ve geliştirilmesi, muhaceret ve giriş gereklerinin kolaylaştırılması ve hükümet mercilerine bu bilgilerin hazır bulundurulması gayesiyle Freebird Havayolları’e verildiğini kabul eder. Bu amaçla, yolcu, Freebird Havayolları’na hangi ülkede olursa olsun bu bilgileri muhafaza etme ve bunları kendi bürolarına, partnerlerine, yetkili acentelerine, hükümet mercilerine, başka taşıyıcılara veya bu hizmetleri temin edenlere aktarma yetkisini verir.

Bazı kişisel bilgilerin toplanmasının, rezervasyonun yapılabilmesi ve taşıma sözleşmesinin yerine getirilebilmesi için gerekli olduğu öngörülmektedir. Yolcular, kendi bilgilerinin toplanıp işlenmesine itiraz hakkını kullanabilir, ancak bunun kendi uçuşunun iptal olmasına veya bazı özel yan hizmetleri (ör. özel yemekler vb.) alamamasına neden olacağı konusunda yolcu bilgilendirilmelidir. Geçerli olan kanun ve düzenlemelere göre, bazı kişisel bilgilerin eksikliği veya verilen bilgilerin yanlışlığı uçağa veya yabancı bir ülkeye alınmama kararına neden olabileceği belirtilmektedir. Bunun sonucunda Freebird Havayolları hiçbir sorumluluğa maruz kalmaz.

İptal ve ücret iadesi koşulları

Satın alınan koltuklar iptal edilebilir mi?

Rezervasyonu yapılan koltuk için; koltuk değişikliği veya iptal edilmesi durumunda ücret iadesi yapılmamakta veya başkasına devredilmemektedir.


Yemek siparişleri iptal edilebilir mi?

Satın alınan yemek için değişiklik veya iptal edilmesi durumunda ücret iadesi yapılmamakta veya başkasına devredilmemektedir.


Satın alınan bagaj hakkı iptal edilebilir mi?

Satın alınan ekstra bagaj hakkı için; iptal edilmesi durumunda ücret iadesi yapılmamakta veya başkasına devredilmemektedir.


Satın alınan özel ekipman iptal edilebilir mi?

Satın alınan özel ekipmanların iptal edilmesi durumunda ücret iadesi yapılmamakta veya başkasına devredilmemektedir.

Ek Hizmet Satın Alma Sürelerimiz

Koltuk rezervasyonları, özel spor bagajları ve ekstra kilo haklarını uçuş saatinden 6 saat öncesine kadar, menü ve özel yemeklerin siparişlerini uçuş saatinden 72 saat öncesine kadar satın alabilirsiniz.

Fazla Bagaj

Yolcu, ücretsiz bagaj hakkını aşan bagaj taşıması için Freebird Havayolları kurallarında belirtilen şekilde ve oranda bir ücret ödeyecektir.

Her hâlükârda yolcunun tek bagajının ağırlığı, 32 Kg. aşmayacaktır.

Beraberinizde taşıyacağınız ve serbest bagaj hakkını aşan kilolarınız için freebirdairlines.com ek bagaj bölümünde belirtilen ücretlerle uçuşa 8 saat kalana kadar havalimanına oranla daha düşük ücretlerle satın alabilirsiniz.

Ek bagaj hakkınızı biletinizi satın alındıktan sonra freebirdairlines.com sayfasında PNR ve Soyadınız ile ‘’Rezervasyonum’’ kısmından ya da ‘’Ek bagaj" görseli üzerinden ek bagaj satın alması yapılabilmektedir.

Uçuşa getirilen bagaj ağırlığı toplam bagaj hakkından fazla ise aradaki kg farkı kadar havalimanında da ödeme yapılabilmektedir.

Bagaj Olarak Kabul Edilmeyen Maddeler

Yolcu bagajına aşağıdaki maddeler konulamaz:

 • Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın (ICAO) Tehlikeli Maddelerin Havayolu ile Emniyetli Taşınmaları Dair Teknik Talimatları, Uluslararası Hava Taşıyıcıları Birliği’nin (IATA) Tehlikeli Maddeler Kuralları ve Freebird Havayolları kurallarında tanımlanmış olan ve uçağı veya uçaktaki insanları ve eşyaları tehlikeye sokabilecek nitelikteki maddeler;
 • Kalkış meydanı, varış meydanı veya üstünden geçilecek herhangi bir devletin kanunları, kuralları veya emirleri ile taşınması yasaklanmış maddeler;
 • Kırılabilir veya bozulabilir nitelikleri haiz olan, ağırlığı ve boyutu bakımından Freebird Havayolları’nın kanaatine göre taşıma için uygun olmayan nitelikteki maddeler;
 • İzin verilenler dışındaki canlı hayvanlar.
 • Avcılık ve spor amaçları dışında kullanılan ateşli silahların ve mühimmatın bagaj olarak taşınması yasaktır. Avcılık ve spor amaçlı ateşli silahlar ve mühimmat Freebird Havayolları kurallarına uygun olduğu ölçüde kayıtlı bagaj olarak kabul edilebilir. Ateşli silahlar, emniyeti kapalı mühimmatsız olarak uygun şekilde paketlenmiş olacaktır. Mühimmatın taşınması, ICAO ve IATA Kurallarına tabidir.
 • Freebird Havayolları kurallarına uygun olan, antika ateşli silahlar, kılıçlar, kamalar, bıçaklar ve benzeri nesneler şeklindeki silahlar kayıtlı bagaj olarak kabul edilebilir, ancak yolcu kabinine alınamaz.
 • Freebird Havayolları taşıyıcı olarak kayıtlı bagajın taşıma esnasında herhangi bir şekilde hasara uğraması, kaybı veya geç teslimi durumunda sorumluluğu uygulanabilir yasal düzenlemeler uyarınca sınırlandırılmıştır. Belirtilen nedenlerle kayıtlı bagaj içerisinde kıymetli evrak, para, kimlik belgesi, resmi senet, ziynet eşyası, değerli maden, elektronik alet ve maddi veya manevi yüksek değerli eşya, sıvı halde bulunan maddeler ile kırılabilir veya bozulabilir maddeler taşınmamalıdır. Bunların taşınması durumunda taşınmasından kaynaklanan sıvı maddenin bagaja dökülmesi ve benzeri hasarlar da Freebird Havayolları, yasal düzenlemeler uyarınca geçerli sorumluluk limitleri üzerinde hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.
Bagaj Taşımasını Reddetme Hakkı

Freebird Havayolları, bagaj olarak taşıması yasaklandığı belirtilen maddeler ile benzer nitelikteki maddelerin bagaj olarak taşımasını reddedebilir ve başta fark etmediği bu maddelerin varlığını tespit etmesi halinde de taşımadan kaçınabilir.


Freebird Havayolları, operasyonel gereklilikler veya emniyet sebebiyle, diğer yolcuların rahatlığı ve konforunun gerektirmesi veya nesnenin boyutu, şekli, ağırlığı veya niteliği nedeniyle herhangi bir nesneyi bagaj olarak taşımayı reddedebilir.


Normal ihtimamla güvenli taşımayı temin edecek şekilde çanta ve/veya bavullara konulmadığı takdirde Freebird Havayolları, bagajı kayıtlı bagaj olarak kabul etmeyi reddedebilir. Buna rağmen, uygun şekilde paketlenmemiş bagaj, Freebird Havayolları tarafından yolcuya bir “limited release etiketi” verilmesi suretiyle kayıtlı bagaj olarak kabul edilebilir. Bu şekilde kabul edilen bagajın zarar görmesi halinde Freebird Havayolları’nın yolcuya karşı herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır.

Arama Hakkı

Güvenlik ve emniyet nedenleriyle Freebird Havayolları, yolcudan kendisinin ve bagajının aranmasına ve x-ray veya daha farklı bir yöntemle taranmasına izin vermesini talep edebilir. Yolcunun bu talebe uymaması durumunda Freebird Havayolları taşımayı reddedebilir.


Yolcunun hazır bulunmadığı hallerde yolcunun bagajı, Freebird Havayolları’na bildirilmemiş herhangi bir silahın veya mühimmatın bulunup bulunmadığının tespiti için aranabilir. X-ray veya daha farklı bir yöntemle yapılan taramanın yolcuya veya bagajına zarar vermesi halinde, Freebird Havayolları, kendi hatası veya ihmalinden kaynaklanmadıkça, herhangi bir zarardan sorumlu tutulamayacaktır.

Kayıtlı Bagaj

Kaydedilecek bagajın Freebird Havayolları’na tesliminden itibaren, Freebird Havayolları her bir parça için bir bagaj etiketi düzenler ve bagajı muhafazası altına alır.


Bagajın üzerinde isim, soy isim ve adres bilgilerini içeren bir etiket mevcut değilse yolcu, bagajını teslim etmeden önce bagaja şahsi kayıtlarını içeren bir yazı veya etiket ekler.


Yolcu, kayıtlı her bagajı için bagaj etiketi almak, saklamak ve üzerindeki bilgileri kontrol etmekle mükelleftir, aksi takdirde bu bagajların taşınmasından kaynaklanan zararlardan Freebird Havayolları sorumlu olmayacaktır.


Kayıtlı bagaj normal kullanıma dayanabilmeli ve içindekileri koruyabilmelidir.


Özellikleri nedeniyle bagaj tanımına girmeyen eşyaların korunmasız bir vaziyette teslimi sonucu ortaya çıkan kirlenme, sürtünme, yıpranma ve benzeri zararlara ilişkin Freebird Havayolları’nın bir sorumluluğu olmayacaktır.


Check-in sırasında kayıtlı bagaj olarak taşınması istenen televizyon ve benzeri kırılır nitelikte eşyaların teslimi öncesinde yolcu, talep halinde bu eşyaların taşınması sırasınde meydana gelebilecek hasarlardan dolayı Freebird Havayolları’in sorumlu tutmayacağına ilişkin bir ibraname imzalar. Freebird Havayolları, bu eşyaların taşınmasını reddetme hakkına sahiptir.


Tekerlekli sandalyelerin bagaj olarak tesliminden önce yolcu tarafından bu eşyalar üzerine isim, soy isim ve adres bilgilerini içeren bir etiket konulması zorunludur.


Emniyet ve güvenlik sebeplerine ya da operasyonel gerekliliklere dayanarak Freebird Havayolları tarafından başka bir uçuşta taşınmasına karar verilmedikçe kayıtlı bagaj, yolcuyla birlikte aynı uçakta taşınacaktır. Eğer yolcunun bagajı başka bir uçak ile taşınacaksa, Freebird Havayolları bu bagajı, uygulanacak mevzuata göre gümrük işlemlerine tabi tutulması gerekmediği sürece, yolcuya teslim edecektir.

Aşan Değer Bildirimi ve Ücreti

Freebird Havayolları kurallarında yolcuya, bagajı için ek değer bildirme olanağı tanınmakta ise, yolcu kayıtlı bagaj için uygulanabilir sorumluluk sınırlarını aşan bir değer bildirimi yapabilir. Yolcu böyle bir bildirim yaptığı takdirde, yürürlükteki Freebird Havayolları kurallarına uygun bir ücret ödeyecektir. Freebird Havayolları değeri bildirilen bagajların, bildirilen bagajın içeriğini ve değerini doğrulama hakkını saklı tutar.


Taşımanın bir kısmını icra edecek başka bir taşıyıcı tarafından böyle bir olanak tanınmadığı hallerde, Freebird Havayolları kayıtlı bagaja ilişkin bir aşan değer bildirimini kabul etmeyi reddedebilir.

El Bagajı

Yolcunun beraberinde uçağa alacağı kayıtsız bagaj, yolcunun önündeki koltuğun altına veya uçağın yolcu kabininde kapalı bir yere konulmaya uygun olmalıdır. Eğer yolcunun bagajı, bu şekilde taşınmaya elverişli değilse veya Freebird Havayolları kurallarında ifade edilen azami ağırlığı aşıyorsa ya da herhangi bir nedenle taşınması emniyet açısından tehdit oluşturuyorsa, kayıtlı bagaj olarak taşınmalıdır.


Kargo bölümünde taşınması uygun olmayan nesneler (örneğin müzik aleti gibi hassas olanlar), önceden bildirilmesi ve Freebird Havayolları’nın da müsaade etmiş olması kaydıyla yolcu kabininde taşınabilir. Bu şekildeki nesnelerin taşınması için ayrı bir ücret uygulanabilir.


Yolcular, kabine aldıkları kişisel eşyalardan ve kayıtlı olmayan bagajdan sorumludur. Kişisel eşyaların ve kayıtlı olmayan bagajın tahribatı, çalınması, kaybolması veya zarar görmesi durumlarında taşıyıcı, ancak onun görevlileri veya acentelerinin kendi tarafında görevi kötüye kullandıkları kanıtlanırsa sorumlu tutulabilir.

Bagajın Teslim Alınması

Yolcu, bagajını varış ve meydanında teslime hazır hale gelir gelmez alacaktır. Bagajın uygun bir zaman dilimi içerisinde yolcu tarafından teslim alınmaması halinde Freebird Havayolları, yolcuya depo ücretini yansıtabilir. Eğer bagaj Freebird Havayolları kurallarında düzenlenen süre içerişinde teslim alınmazsa Freebird Havayolları bagajı, yolcuya karşı herhangi bir sorumluluk doğurmaksızın gümrük birimlerine teslim edebilir.


Sadece bagajın kayıt edildiği anda yolcuya teslim edilen bagaj kuponu ve bagaj tanıtım etiketi sahibi, bagajı teslim almaya yetkilidir. Bagaj kuponu düzenlenmiş ve bagaj diğer usüllerle tanımlanmış ise bagaj tanıtım etiketinin ibraz edilmemesi, bagajın teslimini engellemez.


Bagajı talep eden kişi bagaj kuponunu gösteremiyor ve bagaj tanıtım etiketi ile bagajını tanımlayamıyorsa, bagajın üzerindeki hakkını Freebird Havayolları’i tatmin edecek şekilde ispatlayabildiği takdirde, Freebird Havayolları bagajı yolcuya teslim eder. Ancak bu durumda bu kişi, Freebird Havayolları tarafından istendiği takdirde, bagajın teslimi nedeniyle Freebird Havayolları’nın uğrayacağı zarar, ziyan veya giderleri tazmin edeceğine dair Freebird Havayolları’na yeterli güvence verecektir.


Şikâyette bulunmaksızın bagajın teslim anında kabulü, bagajın iyi şartlarda, eksiksiz ve taşıma sözleşmesine uygun olarak teslim alındığına karine teşkil eder.


Bagajın teslim edilememesi halinde ikamet adresine harici bir noktaya seyahat eden ve bu noktaya varışının üzerinden 24 saat geçen yolcunun acil ihtiyaç niteliğindeki günlük harcamalarını karşılaması için tanınan harcama limitlerine ilişkin yolcu, Freebird Havayolları ile iletişime geçecektir.

Hayvanların Taşınması

Freebird Havayolları kurallarında aksi belirtilmediği sürece, hayvanların taşınması ancak aşağıdaki koşulların varlığı halinde mümkün olabilir:


Canlı hayvan olarak sadece kabin içerisinde, kedi ve köpek taşınabilir.


Yolcularla birlikte seyahat eden hayvanların taşınması, Freebird Havayolları’nın önceden ve açık kabulüne tabidir.


Uçuş başına taşınabilecek canlı hayvan sayısı 6 ile sınırlıdır.


Yürürlükteki düzenlemelere göre bazı hayvan kategorilerinin taşınması yasaklanmıştır. Bu kategorilerle ilgili bilgiler, Freebird Havayolları’ndan veya onun yetkili acentesinden edinilebilir.


Yolcular, hayvanlarıyla ilgili kalkış yapılan, gidilecek ve transit ülkelerdeki makamlar tarafından talep edilen, özel pasaport, sağlık ve aşı karneleri ve giriş ve transit geçiş izinleri gibi tüm geçerli belgelerini sunabilmeli köpek ve kedilerini uygun taşıma kafesine yerleştirildiklerinden emin olmalıdırlar. Her halükârda bu şekildeki taşıma, Freebird Havayolları’nın önceden kabulüne tabi olacaktır ve yolcudan Freebird Havayolları kurallarında belirtilen ek koşulların sağlanması istenebilecektir. Bu gerekliliklerin sağlanmaması halinde Freebird Havayolları, taşımayı kabul etmeyecektir.


Hayvan, kafesi ve yiyeceği ile birlikte bagaj olarak kabul edilmişse, ücretsiz bagaj hakkı içinde mütalaa edilmez ve yolcu tarafından ücreti ödenecek bir fazla bagajı oluşturur. Kafes ölçüleri en fazla 55x40x20 cm ebatlarında olabilir ve bir yolcu en fazla bir kafes taşıyabilir.


Görme/duyma özürlü yolculara refakat eden kılavuz köpekleri kafesleri ve yiyecekleriyle birlikte Freebird Havayolları kurallarına tabi olarak, ücretsiz bagaj hakkına ilaveten ücretsiz olarak taşınır.


Hayvan taşımasının kabulü, yolcunun bu hayvana ilişkin tüm sorumluluğu yüklenmesine bağlıdır. Hayvanın herhangi bir ülkeye veya devlete veya herhangi bir mahale girişine veya oradan geçişine izin verilmemesi nedeniyle bu hayvanın ölümünden, hastalanmasından, gecikmesinden veya kaybından veya yaralanmasından veya bu sebeple ortaya çıkabilecek masraf ve sair zararlardan Freebird Havayolları sorumlu olmayacaktır.


Canlı hayvan kabul esasları aşağıdaki gibidir;

 • Kedi ve köpeklerin en az 10 haftalık ve tüm sağlık kayıtları eksiksiz olmalıdır. 10 ila 12 hafta aralığında olan kedi ve köpekler, sadece ilgili veteriner tarafından belirtilen seyahat etme iznine bağlıdır.
 • Kuduz aşısı, seyahat tarihinden en az 21 gün öncesinde tamamamlanmış olmalıdır. 21 günden az aşılanma peryodu bulunan canlı hayvanların seyahatine izin verilmez.
 • Hamile olan canlı hayvanların seyahatine izin verilmemektedir.
 • Canlı hayvan, uçuş süresince kafesinin içerisinde ve sahibinin kucağı ya da koltuğunun hemen önünde seyahat edebilir.
 • Tek kafesin ağırlığı, canlı hayvan dahil 8 kg.’ı aşmamalıdır. Bir kafes içerisinde, kardeş olmaları şartıyla en fazla 2 canlı hayvan taşınabilir ve kafesin boyutu canlı hayvanın hareket kabiliyetini kısıtlamayacak şekilde olmalıdır.
 • Canlı hayvan, evcil ve sağlıklı olmalı, kötü kokmamalıdır.
 • Check-in sırasında, canlı hayvanda şüpheli bir durum (rahatsız, hasta ya da agresif) görevli personelin, canlı hayvanı kabul etmeme hakkı mevcuttur.
Bebeğinizle Seyahat

7 gününü doldurmuş ve 2. yaş gününü henüz kutlamamış olan bebeğinizle birlikte, bebek yolcularımız için sunduğumuz indirimli bilet avantajlarından yararlanarak seyahat edebilirsiniz. 7 gününü doldurmamış olan bebekler hiçbir şekilde uçuşa kabul edilmemektedir.


Bebek yolcularımız ancak refakatçi eşliğinde seyahat edebilir. Refakatçinin en az 18 yaşında olması gerekir ve her bir refakatçi sadece bir bebeğe refakat edebilir. Bebek yolcularımız, refakatçisinin kucağında ve özel bebek kemeriyle yolculuk yapar. Anne veya baba ya da 18 yaş ve üstü bir yetişkin bir uçuşta en fazla bir bebeğe refakat edebilir. Birden fazla bebek ile seyahat talep edilmesi durumunda; birinci bebek yolcu kucakta bebek bileti ile ikinci bebek yolcunun seyahati ise ayrı koltukta çocuk bileti ile ücretli olarak sağlanır. İkinci bebeğin koltukta emniyet kemeri ile bağlanabilmesi için puset/çocuk koltuğu yolcu tarafından temin edilmelidir. Bebek arabalarını sadece uçağın kargo bölümünde taşıyabiliyoruz. Ancak bebek yolcumuz arabasıyla birlikte uçağın kapısına kadar getirilebilir, uçağa binerken bebek arabası refakatçi tarafından görevlilere verilebilir. Uçuş sona erdiğinde bebek yolcumuzun arabası görevlilerimiz tarafından uçaktan indirilip refakatçiye teslim edilir.


Dilerseniz uçuş sırasında bebeğinizin ihtiyacını karşılayacak kadar sıvı ya da katı bebek mamasını en fazla 100 ml’lik kaplarda yanınızda da bulundurabilirsiniz. Bebek yolcuların 10 Kg. bagaj hakkı bulunmaktadır.

Çocuğunuzla Seyahat

2. yaş gününü kutlamış ve 12. yaş gününü henüz kutlamamış olan tüm çocuk yolcularımız ebeveynleri, ebeveynleri tarafından yetkilendirilen bir yetişkin refakatçiyle yolculuk yapabilirler.


Seferlerimizde indirimle seyahat eden çocuk yolcularımızın bagaj hakkı yetişkin yolcularımızla aynıdır.

Çocuğunuzun Tek Başına Seyahati

2. yaş gününü kutlamış ve 12. yaş gününü henüz kutlamamış olan tüm çocuk yolcularımız bir refakatçi eşliğinde seyahat edebildikleri gibi refakatçileri olmadan da seyahat edebilirler. Ancak refakatçisi olmadan seyahat eden, 2-7 yaş aralığındaki çocuk yolcularımızın kabin memurunun gözetimi altında olmaları gerekir.

Refakatçiyle Seyahat

Çocuğunuzla birlikte seyahat edemeyeceğiniz ya da çocuğunuzla birlikte seyahat edebilecek birini bulamadığınız durumlarda, tüm uçuş masraflarını karşılamanız koşuluyla bir refakatçi görevlendirebiliyoruz.


Refakatçi olarak görevlendirdiğimiz kabin memuruyla istasyon görevlileri çocuğunuzun uçuşunu güvenle tamamlamasını sağlar. Görevli personelimiz çocuğunuzun seyahati boyunca tüm ihtiyaçlarını karşılar ve çocuğunuzu varış noktasında bulunan yetişkine teslim eder.

Refakatçi Olmadan Seyahat

5. yaş gününü kutlamış ve 12. yaş gününü henüz kutlamamış çocuk yolcularımız aşağıdaki sürece uygun olarak yanlarında bir refakatçi olmadan da yolculuk yapabilir. Bir uçuşta en fazla 4 refakatsiz çocuk seyahat edebilmektedir.

 • Havalimanlarında refakatçisi olmadan seyahat eden çocuk yolculara öncelik verilir. Yine de çocuğunuzun uçuştan en az 2 saat önce havalimanında olmasını sağlayın.
 • Check-in işlemleri sırasında görevli personel size gerekli belgeleri imzalatır ve süreç hakkında bilgilendirici açıklamalarda bulunur.
 • Çocuk yolcularımız check-in ve evrak işlemlerinin ardından bir görevli eşliğinde uçağa alınır.
 • Havalimanından ayrılmadan önce lütfen çocuğunuzun uçuşunun başladığından emin olun.
 • Kabin memuru, varış noktasında çocuk yolcuyu uçağı karşılayan personelimize teslim eder. Bu personel gümrük ve bagaj işlemlerini tamamladıktan sonra çocuk yolcumuzu talep ettiğiniz kişiye imza karşılığında teslim eder.
Bebek Bekleyen Yolcularımız

Freebird Havayolları olarak hamile yolcularımızın güvenli, rahat ve sorunsuz bir uçuş gerçekleştirmelerini amaçlıyoruz. Hamile yolcularımıza seyahatlerinden önce aşağıda yer alan detaylı bilgileri incelemelerini tavsiye ediyoruz.


Tek Gebelik Taşıma Kuralları
28. haftaya kadar Tıbbi onaya ihtiyaç duyulmaz.
28-35 hafta arası Yolcunun uçağa binmesini onaylayacak bir doktor raporu gereklidir. Rapor son 7 gün içinde düzenlenmelidir.
36. haftadan sonra Yolcular kabul edilmemektedir.

Çoklu hamilelik Taşıma Kuralları
28. haftaya kadar Tıbbi onaya ihtiyaç duyulmaz.
28-32 hafta arası Yolcunun uçağa binmesini onaylayacak bir doktor raporu gereklidir. Rapor son 7 gün içinde düzenlenmelidir.
32. haftadan sonra Yolcular kabul edilmemektedir.


***Anne adayları sağlıklarının uçuşa izin verip vermediğine kendileri karar vermekle yükümlü olup, bu konuda endişelerinin olması halinde, uçuştan önce doktora başvurmaları önerilir.


***Belirli tarihten önce düzenlenen raporlar kabul edilmeyecektir. Doktor raporu, yolcunun hamileliğe rağmen uçuşa uygun durumda olduğunu onaylamalıdır. Doktor raporu, doktorun imzasını ve kaşesini taşımalıdır.


***Yolcunun gidiş dönüş rezervasyonu yaptırması halinde, Freebird Hava Yolları gerekli durumlarda yolcunun gidiş uçuşunda taşınmasını kabul etmeme hakkına sahiptir.