Mısır Varışlı Uçuşlar

COVID-19 Süresince Mısır Sağlık Düzenlemeleri

Tüm dış hat uçuşlarda Sağlık Beyan Formu hazır bulundurulmalı ve (kalkış havalimanında) uçağa binilmesi önce Yolcular tarafından doldurulmalı ve Mısır havalimanlarına varışa müteakiben Karantina Makamlarına teslim edilmelidir.

 • HRG'ye gelen yolcular tarafından söz konusu sağlık beyan formu kabin ekibine teslim edilecektir;
 • SSH'ye gelen yolcular tarafından ise söz konusu sağlık beyan formu varış salonundaki karantina doktoruna teslim edilecektir.

COVID-19 aşı sertifikasıyla gelen yolcular:

 1. PCR testi sonuçları kontrol edilecektir ve düzenleyen ülke tarafından yetkili akredite bir laboratuvar tarafından bir QR kodu ile düzenlenmeli ve herhangi bir kazıntı, silinti veya ekleme içermemelidir. 
 2. ID Now COVID-19 Hızlı Nükleik Asit Çoğalma Testi gerçekleştirilecek ve test sonucunun Pozitif olması halinde bu kişiler için varış havalimanında PCR testi yapılacaktır ve test sonucunun pozitif olması halinde bu kişiler karantina hastanesine götürülecektir. 

*Son 14 günde koronavirüsün (doğrudan veya dolaylı olarak) mutasyona uğramamış olduğu ülkelerden COVID-19 aşı sertifikasına sahip olarak gelen yolcular için, söz konusu aşı sertifikasının düzenleyen ülkedeki akredite bir laboratuvar tarafından düzenlenip düzenlenmediği kontrol edilecektir. 

Aşı sertifikası bir QR Koduna sahip olacak ve herhangi bir kazıntı, silinti veya ekleme içermemelidir ve düzenleyen kurumun kontrol edilmesi sonrasında kabul edilecektir. 

* Aşılar, Pfizer / AstraZeneca / Moderna / Sinopharm / Sinovac / Sputnik için ikinci dozun uygulandığı tarihten itibaren 14 günlük, Johnson and Johnson için ise ilk dozunun uygulandığı tarihten itibaren 14 günlük limite tabi olarak WHO (Dünya Sağlık Örgütü) ve Mısır İlaç Kurumu onayına sahip olmaları halinde kabul edilecektir. 

Korona aşısı sertifikalarına ilişkin olarak karşılanması gereken koşulların güncellenmesine ve QR koduna sahip olmayan aşı sertifikalarının kabul edilmesine ilişkin olarak aşağıdaki koşulların karşılanması gerekmektedir: 

 • Yabancı ülkelerde düzenlenmiş, QR koduna sahip olmayan aşı sertifikaları bu ülkelerdeki Mısır büyükelçiliği tarafından onaylanmalı ve doğrulanmalıdır. 
 • Mısır Sağlık Bakanlığı ve söz konusu ülkeler tarafından düzenlenen aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınması koşuluyla, söz konusu ülkelerde düzenlenen aşı sertifikalarına ilişkin resmi formlar Dışişleri Bakanlığı tarafından uygun bulunmalıdır. 

Yukarıda belirtilen koşulların karşılanmaması halinde, yolcuların sahip olduğu korona aşı sertifikalarına ilişkin olarak ilgili periyodik duyurular geçerli olacak ve barkod okuyucu kullanılarak ve bu sertifikaları düzenleyen kurumlar ile temas kurularak geçerliliklerinin doğrulanması sonrasında, herhangi bir kazıntı, silinti veya ekleme içermeyen ve QR koduna sahip olan, ilgili ülkelerde (düzenleyen kurum) onaylanmış olan sertifikalar kabul edilecektir. 

COVID-19 aşı sertifikası olmadan gelen yolcular:

 • "Mısırlılar da dahil olmak üzere", Mısır'a seyahat eden tüm yolcular (Mısır'a son direkt uçuşun kalkış zamanı öncesinde) negatif PCR testine (72 saat) SAHİP OLMALIDIRLAR. 
 • "Uyruklarına bakılmaksızın" 12 yaşın altındaki tüm çocuklar PCR testinden muaftır. 
 • Söz konusu 72 saatin sayılacağı tarih olan, numune alma saati ve tarihi buna dahildir. 
 • Yetkili bir akredite laboratuvar tarafından üzerinde bir QR kod ile düzenlenmiş olmalı ve herhangi bir kazıntı, silinti veya ekleme içermemelidir. 
 • Sıyırma için alınan numunenin türünü belirtmelidir. 
 • Test türünün (RT - PCR) olduğu belirtilmelidir. 
 • Sadece Arapça veya İngilizce olarak düzenlenen sertifikalar kabul edilmektedir. 
 • RT-PCR sertifikası, asıl bir kağıt belge halinde olmalıdır (Kopyalar kabul edilmemektedir). 
 • (Şarm El-Şeyh / Taba / Hurgada / Marsa Alem / Luksor) havalimanlarına (doğrudan seyahat eden), geçerli bir PCR testi (uçağın kalkış zamanından 72 saat önce) ibraz etmeyen Dış Hat Yolcular bu havalimanlarına varışa müteakiben 30 ABD Doları tutarında bir ücretle PCR testine tabi tutulacaklardır. “PCR testi sonucu alınıncaya kadar bu yolcular otellerinde izole edilecek ve PCR sonucunun pozitif olması halinde, söz konusu yolcu otelde kendi odasında tek başına izole edilecek ve Mısır Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde olacaktır". 

• Yukarıda belirtilen prosedürlerin ihlali halinde, ilgili havayoluna karşı gerekli yasal tedbirler alınacak ve KAHİRE Uluslararası Havalimanı Karantina Başkanlığı tarafından 1000$'lık bir para cezası uygulanacaktır. 

**PCR testi sertifikasının geçerliliği yolcu tarafından Mısır dışına seyahat etmek için kullanılması ile birlikte SONA ERER (söz konusu sertifika geri dönüş için tekrar kullanılamaz).

UYARI: Freebird Havayolları'nın Mısır'a olan tüm uçuşları charter seferlerdir!
Aşağıda ECAA Mısır'ın charter uçuşlarla ilgili düzenlemerini bulabilirsiniz.

Milliyet farkı olmaksızın tüm yolcuların (Mısır vatandaşları dahil); aynı havalimanından ve aynı charter hava yolu ile gidiş/dönüş yapmaları durumunda ülkede kalış süreleri 3 ayı geçmemelidir.

Milliyet farkı olmaksızın tüm yolcuların (Mısır vatandaşları dahil); aynı havalimanından ve farklı charter havayolu ile gidiş/dönüş yapmaları durumunda ise ülkede kalış süreleri 28 günü geçmemelidir.

Tüm yolcular gidiş ve dönüş biletlerini ibraz etmek zorundadır.

Tüm yolcular charter uçuşla geldilerse yine charter uçuşla, eğer tarifeli uçuşla geldilerse yine tarifeli uçuşla ülkelerine geri dönmek zorundadırlar.

Tüm yolcular mutlaka geldikleri havalimanından geri dönmek zorundadır.

Geçerli Almanya, Belçika, Fransa, Portekiz, İtalya ID kartına (oturma izni değil, vatandaşlık ID kartı) sahip her yolcu (öz uyruğuna bakılmaksızın) pasaportsuz ülkeye giriş yapabilir.