Uçakta Tehlikeli madde olmaz

Bu maddeler uçakta son derece tehlikeli olabilir. Bunları bagajınızda mı yoksa üzerinizde mi taşıyorsunuz?

fire icon radiation icon gas icon poison icon diamond icon engine icon venom icon food icon gun icon magnet icon car-battery icon dynamite icon knife icon firecracker icon battery icon perfume icon

Bagajda Tehlikeli Maddeler

MaddelerFreebird Airlines'ın onayı gereklidirKontrol edilen bagajda ve kontrol edilen bagaj olarak izin verilirEl bagajında veya el bagajı olarak izin verilir
Perakende ambalajlarda, hacme göre %24'ten fazla ancak %70'ten az alkol içeren, 5 L'yi aşmayan kaplarda, kişi başına toplam net miktarı 5 L olan alkollü içecekler.
Not: Hacme göre %24 veya daha az alkol içeren alkollü içecekler herhangi bir kısıtlamaya tabi değildir.
HayırEvetEvet
Kişi başına brüt ağırlığı 5 kg'ı aşmayan miktarlarda, ilgili kişinin kendi kullanımına yönelik  emniyetli şekilde paketlenmiş mühimmat  (yalnızca Bölüm 1.4S, UN 0012 veya UN 0014'te). Birden fazla kişi için ayrılan ödenekler bir veya daha fazla ambalajda birleştirilmemelidir.EvetEvetHayır
Bölüm 2.2'de belirtilen sıkıştırılmış gaz kartuşlarını içeren kişi başına bir (1) adet  çığ kurtarma sırt çantası. Ayrıca Bölüm 1.4S’te belirtilen en fazla net 200 mg içeren bir piroteknik tetikleyici mekanizması ile de donatılabilir. Sırt çantası kazara etkinleştirilemeyecek şekilde ambalajlanmalıdır. Sırt çantalarının içindeki hava yastıkları basınç tahliye valfleri ile donatılmış olmalıdır.EvetEvetEvet
0.3 g lityum metal veya 2.7 Wh değerini aşan çıkarılamayan  lityum piller takılı bagajlar.Yasak
Lityum piller takılı bagajlar:
- çıkarılamayan piller. Piller en fazla 0.3 g lityum metal içermelidir veya lityum iyonu için 2.7 Wh değerini aşmamalıdır;
- çıkarılabilen piller. Bagajın kontrol edilecek olması halinde piller çıkarılmalıdır. Çıkarılan piller kabin içinde taşınmalıdır.
HayırEvetEvet
Lityum piller, dökülebilir olmayan piller, nikel-metal hidrit piller ve taşınabilir elektronik cihazlar için kuru piller dahil olmak üzere yedek/takılı olmayan piller yalnızca el bagajında taşınmalıdır. Taşınabilir şarj aletleri gibi birincil amacı güç kaynağı olan cihazlar yedek pil olarak kabul edilir. Bu piller kısa devreleri önlemek için ayrı ayrı korunmalıdır.
Lityum metal piller: lityum metal içeriği 2 g'ı aşmamalıdır.
Lityum iyon piller: Watt-saat değeri 100 Wh'ı aşmamalıdır.
Miktar, kişi başı en fazla 20 yedek pil ile sınırlıdır.
Dökülebilir olmayan piller: 12 V veya daha az ve 100 Wh veya daha az olmalıdır. Miktar, kişi başı en fazla 2 yedek pil ile sınırlıdır.
HayırHayırEvet
Boş yakıt deposu ve/veya yakıt konteyneri ile birlikte  yanıcı sıvı yakıt içeren kamp ocakları ve yakıt konteynerleri.EvetEvetHayır
Resmi seyahatlerde Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün personel üyeleri tarafından taşınırken Kimyasal Madde İzleme Ekipmanları.EvetEvetEvet
Tahriş edici veya etkisiz hale getirici madde içeren göz yaşartıcı sprey, biber gazı vb.  etkisiz hale getirici cihazların  kişinin üzerinde, kontrol edilen bagajda ve el bagajında taşınması yasaktır.Yasak
Bagajın (ambalajın) karbondioksit gazının salınmasına izin vermesi koşuluyla, kontrol edilen bagajda veya el bagajında bu Yönetmeliklere tabi olmayan bozulabilir ürünleri ambalajlamak için kullanıldığında kişi başına 2.5 kg'ı aşmayan miktarlarda  kuru buz (karbondioksit, katı). Kontrol edilen bagaj “kuru buz” veya “karbondioksit, katı” olarak işaretlenmeli ve kuru buzun net ağırlığı veya 2.5 kg veya daha az kuru buz bulunduğuna dair bir işaret bulunmalıdır.EvetEvetEvet
Pil içeren  elektronik sigaralar (elektronik purolar, elektronik pipolar, diğer kişisel buharlaştırıcılar dahil) kazara etkinleştirilmelerini önlemek için ayrı ayrı korunmalıdır.HayırHayırEvet
Patlayıcılar, sıkıştırılmış gazlar, lityum piller vb. gibi tehlikeli maddeler içeren  elektro şok silahlarının  (örn. şok tabancaları) el bagajında veya kontrol edilen bagajda ya da kişinin üzerinde taşınması yasaktır.Yasak
Taşınabilir elektronik cihazları (örneğin kameralar, cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar ve video kameralar) çalıştıran yakıt içeren  yakıt hücreleri.HayırHayırEvet
Taşınabilir elektronik cihazlar için  yedek yakıt hücresi kartuşları.HayırEvetEvet
Karbondioksit veya Bölüm 2.2'deki diğer uygun gazları içeren  gaz kartuşları, küçük, yanıcı olmayan. Can yeleği gibi bir kişi tarafından giyilmesi amaçlanan,  kendiliğinden şişen bir kişisel güvenlik cihazına  takılan en fazla iki (2) küçük kartuş. Yolcu başına en fazla iki (2) cihaz ve cihaz başına en fazla iki (2) yedek küçük kartuş, diğer cihazlar için 50 mL su kapasitesine kadar en fazla dört (4) kartuş.EvetEvetEvet
 Mekanik uzuvların çalışması  için giyilen,  yanıcı ve zehirli olmayan gaz tüpleri. Ayrıca, yolculuk süresince yeterli ikmal sağlamak için gerekli olması halinde benzer boyutta yedek tüpler.HayırEvetEvet
Güvenlik kapağının ısıtma elemanının üzerine sıkıca takılması koşuluyla, yolcu veya mürettebat üyesi başına en fazla bir (1) adet  hidrokarbon gaz kartuşu içeren saç şekillendirme aleti.  Bu saç şekillendirme aleti uçakta kullanılmamalıdır. Bu tür saç şekillendirme aletleri için yedek gaz kartuşlarının kontrol edilen bagajda veya el bagajında taşınmasına izin verilmez.HayırEvetEvet
Yalnızca tehlikeli olmayan ürünler içeren gözenekli bir malzemeye tamamen absorbe edilmiş, soğutulmuş sıvı nitrojen içeren  yalıtımlı ambalajlar (kuru sevkiyata uygun mal).HayırEvetEvet
İçten yanmalı veya yakıt hücreli motorlar,
(a) yanıcı sıvı ile çalışan motorlar için: -
-Motorun herhangi bir sınıf veya bölüm için sınıflandırma kriterlerini karşılamayan bir yakıtla çalışıyor olması; veya
-aracın, makinenin veya başka bir aparatın yakıt deposunda hiç yakıt bulunmamış olması veya yakıt deposunun yıkanarak buharlardan arındırılmış olması ve tehlikeyi ortadan kaldırmak için yeterli önlemlerin alınmış olması;
-motorun yakıt sisteminin tamamında bu Yönetmeliğe tabi serbest sıvı bulunmaması ve tüm yakıt hatlarının contalı veya kapaklı olması veya motora ve araca, makineye veya aparata emniyetli şekilde bağlanmış olması.
(b) yanıcı gazla çalışan içten yanmalı veya yakıt hücreli motorlar için: -
- yakıt sisteminin tamamının tehlikeyi ortadan kaldırmak için yanıcı olmayan bir gaz veya sıvı ile yıkanmış, temizlenmiş ve doldurulmuş olması;
- sistemi doldurmak için kullanılan yanıcı olmayan gazın nihai basıncının 20°C'de 200 kPa'yı aşmaması.
HayırEvetHayır
Lityum Piller:  Taşınabilir oksijen yoğunlaştırıcılar (POC) gibi tıbbi cihazlar ve kameralar, cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar ve tabletler gibi tüketici elektronik cihazları dahil olmak üzere lityum metal veya lityum iyon hücreler veya piller içeren  taşınabilir elektronik cihazlar (PED). Lityum metal piller için lityum metal içeriği 2 g'ı aşmamalı ve lityum iyon piller için Watt-saat değeri 100 Wh'ı aşmamalıdır. Kontrol edilen bagajdaki cihazlar tamamen kapalı olmalı ve hasara karşı korunmalıdır. Miktar kişi başına en fazla 15 PED ile sınırlıdır.HayırEvetEvet
Taşınabilir şarj aletleri dahil lityum piller, yedek/takılı olmayan, Piller, yedek/takılı olmayan piller bölümüne bakınız
Lityum pille çalışan elektronik cihazlar. Taşınabilir (tıbbi dahil) elektronik cihazlar için Wh değeri 100 Wh'ı aşan ancak 160 Wh'ı aşmayan lityum iyon piller. Yalnızca taşınabilir tıbbi elektronik cihazlar için, lityum metal içeriği 2 g'ı aşan ancak 8 g'ı aşmayan lityum metal piller. Kontrol edilen bagajdaki cihazlar tamamen kapatılmalı ve hasara karşı korunmalıdır.EvetEvetEvet
Tüketici elektronik cihazları ve PMED için Watt-saat değeri 100 Wh'ı aşan ancak 160 Wh'ı aşmayan veya lityum metal içeriği 2 g'ı aşan ancak yalnızca PMED için 8 g'ı aşmayan yedek/takılı olmayan lityum piller. Yalnızca el bagajında en fazla iki yedek pil. Bu piller kısa devreyi önlemek için ayrı ayrı korunmalıdır.EvetHayırEvet
Kişinin üzerinde taşındığında bir kişi tarafından kullanılması amaçlanan sıvılaştırılmış gaz dışında absorbe edilmemiş sıvı yakıt içermeyen  kibrit, emniyetli (bir küçük paket) veya küçük sigara çakmağı. Çakmak yakıtı ve çakmak gazlarının kişinin üzerinde veya kontrol edilen ya da el bagajında taşınmasına izin verilmez. Not: “Strike anywhere” kibritleri, “Blue flame” veya “Cigar” çakmakları veya güvenlik kapağı veya istem dışı etkinleştirmeye karşı koruma mekanizması bulunmayan lityum pil ile çalışan çakmaklar yasaktır.Bir Kişinin Üzerinde
Engelli aygıtları: Dökülebilir olmayan ıslak piller, nikel-metal hidrit piller veya kuru piller  ile çalışan akülü tekerlekli sandalyeler veya diğer benzer mobilite cihazları.EvetEvetHayır
Engelli aygıtları: Dökülebilir piller veya lityum iyon piller ile çalışan  akülü tekerlekli sandalyeler veya diğer benzer engelli aygıtları.EvetEvetHayır
Engelli aygıtları: Engelli aygıtının pil(ler) için yeterli koruma sağlamadığı durumlarda lityum iyon piller ile çalışan akülü tekerlekli sandalyeler veya diğer benzer engelli aygıtları.EvetHayırEvet
Saç spreyleri, parfümler, kolonyalar ve alkol içeren ilaçlar gibi radyoaktif olmayan tıbbi veya makyaj malzemeleri (aerosoller dahil); ve spor veya evsel kullanımı amaçlı yan tehlikeleri bulunmayan,  yanıcı olmayan, toksik olmayan (Bölüm 2.2) aerosoller.
 Radyoaktif olmayan tıbbi veya makyaj malzemelerinin ve yanıcı olmayan, toksik olmayan (Bölüm 2.2) aerosollerin toplam net miktarı 2 kg veya 2 L'yi ve her bir ürünün net miktarı 0.5 kg veya 0.5 L'yi aşmamalıdır. Aerosollerin üzerindeki serbest bırakma valfleri, içeriğin kazara serbest kalmasını önlemek için bir kapak veya diğer uygun yöntemlerle korunmalıdır.
HayırEvetEvet
Tıbbi kullanım  için gerekli  oksijen veya hava ve gaz tüpleri. Tüpün brüt ağırlığı 5 kg'ı aşmamalıdır. Tüpler boş olmalı, varsa valfleri ve regülatörleri takılı olmalı ve içeriğin kazara serbest kalmasına neden olabilecek hasarlardan korunmalıdır.
 Tıbbi eğitim almış kişiler dışında yolcuların kendi oksijen tüplerini kullanmalarına izin verilmez. Tüm uçuş boyunca oksijen gerektiğinde hasta yolcuların taşınması sırasında taşınabilir oksijen Freebird Airlines tarafından sağlanacaktır.
 Not:  Sıvı oksijen sistemlerinin taşınması yasaktır.
EvetEvetEvet
Hava kalitesi izleme ekipmanlarının kalibrasyonu için  permeasyon cihazları. Her bir cihaz 2 ml. ile sınırlıdır ve cihaz 55°C sıcaklıkta sıvı dolu olmamalıdır. Doldurulmuş ambalajın brüt ağırlığı 30 kg'ı aşmamalıdır.HayırEvetHayır
Bir kişiye implante edilen veya harici olarak takılan lityum bataryalar ile çalışanlar dahil olmak üzere radyoizotopik kalp pilleri veya diğer cihazlar.Bir Kişinin Üzerinde
Güvenlik tipi ekipmanlar, yalnızca kazara etkinleştirmeyi önleyen etkili bir araçla donatılmış ekipmanlar, lityum içeriği 1 g'dan fazla olmayan bir lityum metal hücre; toplam lityum içeriği 2 g'dan fazla olmayan bir lityum metal pil; Watt-saat değeri 20 Wh'den fazla olmayan lityum iyon hücreler; Watt-saat değeri 100 Wh'den fazla olmayan lityum iyon piller içermeleri halinde kontrol edilen bagaj olarak taşınabilir.
Ekipmanın boya veya mürekkep püskürtmek için gaz içermesi halinde, yalnızca Bölüm 2.2’de belirtilen bir gaz dışında bu Yönetmeliğe tabi bileşenleri içermeyen, 50 ml’yi aşmayan kapasitede gaz içeren küçük gaz kartuşları ve konteynerleri. Gaz salınımı mürettebat üyelerine verilen görevlerin doğru şekilde yerine getirilmesini engelleyecek şekilde aşırı rahatsızlık vermemelidir. Kazara etkinleşme durumunda, tüm tehlikeli etkiler ekipman içinde sınırlandırılmalı ve aşırı gürültü çıkarmamalıdır.
Not: Kusurlu veya hasar görmüş güvenlik tipi ekipmanların taşınması yasaktır.
EvetEvetHayır
Güvenlik tipi ekipmanlarda sağlananlar dışında, lityum piller ve/veya piroteknik malzeme gibi tehlikeli maddeler içeren güvenlik tipi  evrak çantaları, kasalar, para çantaları vb. tamamen yasaktır.Yasak
Sıcak uygulama ile mühürlenmiş bir plastik torbaya konulan az miktarda yanıcı sıvı ile ambalajlanmış  enfeksiyöz olmayan numuneler. Torbadaki herhangi bir serbest sıvı 30 ml'yi ve dış ambalaj başına toplam yanıcı sıvı miktarı 1 L'yi aşmamalıdır.HayırEvetEvet
Koruyucu kılıfı içindeyken kişisel kullanım için kişi başına bir (1) adet cıva içeren  tıbbi veya klinik termometre.HayırEvetHayır
Bir hükümet meteoroloji ofisinin veya benzer bir resmi kurumun temsilcisi tarafından taşınan cıva dolu termometre veya barometre.EvetHayırEvet