KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

”Hürkuş Havayolu Taşımacılık ve Ticaret AŞ.”, ”Freebird Havayolları” veya “Şirket” tarafından işletilen www.freebirdairlines.com internet sitesini ziyaret eden ilgili kişiler olarak (“Veri Sahibi”) gizliliğinizin korunması Şirketimizin önde gelen ilkelerindendir. İnternet Sitemizde Gizlilik Politikamız ile (1) Veri Sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi ve (2) Çerez Politikası hakkında açıklamalar yapılmaktadır.

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz sırasında elde edilen kişisel veriler, veri sorumlusu olarak Şirket tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, Şirket tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar için işlenecektir;

 • Şirket’in müşteri ile yaptığı sözleşmenin ve bu sözleşme kapsamında sunduğu hizmetlerin ifası, biletleme ve rezervasyon gibi işlemlerin sonuçlandırılabilmesi, ihtiyaç duyulması durumunda müşterilerine kişisel destek ve yardım sağlanması, uçuş bilgilerinde olası değişikliklerin veya hatırlatmaların haberleşme kanalları ile bildirilebilmesi, uçuş öncesi check-in işlemlerinin kolaylaştırılması, sadakat programına başvuran müşterilerin bu program kapsamında başvuru ve sonrası işlemlerinin tamamlanması,
 • Müşterilerin biletleme, uçuş öncesi ve uçuş sonrası talep ve arzularının karşılanabilmesi,
 • Havaalanlarında bağlantılı uçuş gibi durumlarda hizmetin sürdürülebilmesi, gümrükleme ve göç idareleri tarafından yapılacak işlemlerin temini,
 • Bagaj teslim ve alım süreçlerinin idaresi, kayıp veya zarar gören bagajın varlığı durumunda, müşteri mağduriyetinin bir an önce giderilmesi,
 • Müşterilerin yiyecek ve içecek tercih ve taleplerinin yerine getirilebilmesi,
 • Güvenlik ve Kanun veya uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan gerekliliklerin yerine getirilebilmesi,
 • Uçuş emniyeti ve uçuş güvenliğinin sağlanması, şirket ve tedarikçi ve/veya iş ortaklarının can ve mal güvenliğinin korunması veya konuyla ilgili yasal yükümlü veya yetkili idari kuruluşların taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Şikâyet ve geri bildirimlerinizin takibini yapmak, bilgi ve iletişim taleplerini karşılamak ve Çerez Politikamızda açıklanan amaçların yerine getirilmesi, Onayınız olması durumunda müşteri memnuniyetini temin etmek, şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizlerin daha iyi yararlandırılması, şirket tarafından sunulan ürünlerin/hizmetlerin müşterilerimizin ihtiyaçları, beğenileri ve kullanım alışkanlıklarına göre özelleştirilerek sunumu ve önerilmesi, veri güvenliğinin sağlanması ve şirkete ait stratejilerin belirlenmesi amaçlarıyla işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACI

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla, KVKK hükümleri uyarınca elde edilen kişisel verileriniz, aşağıda amaçlar ve taraflara, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde yurtdışı ve yurtiçine aktarılabilecektir;

 • Sözleşmeden kaynaklanan edimlerin ifa edilebilmesi için üçüncü kişi durumunda bulunan şirketin çözüm ortaklarına ve ifa yardımcısı konumundaki şirketlere veya diğer Freebird’in iştiraklerine, ulusal ve yabancı kamu otoritelerine aktarılabilecektir.
 • Bu kapsamda seyahatinizin sorunsuz ve zamanında gerçekleşebilmesi için hizmet alınan kargo, tur operatörü, müşterek uçuşlarda bilgisi sunulan diğer havayolu şirketleri, havalimanı idareleri ve havalimanı yer hizmeti sunan şirketler, güvenlikten sorumlu kamu veya kamu otoriteleri tarafından yetkilendirilmiş özel kişilerle, bu kişilerden alınan hizmetin amacı, süresi ile sınırlı olmak koşuluyla ve gerekli olduğu ölçüde kişisel verileri aktarabilir.
 • Freebird Havayolları, bu biçimde aktardığı kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli özeni gösterir, üçüncü kişilerin tercihinde kişisel verilerin korunması konusunda yeterliliklerini dikkate alır ve gerekli yükümlülüklerini bu kurum ve kişilere hatırlatır.
 • Freebird Havayolları, güvenlik, gümrük ve göç idarelerinin talepleri nedeniyle yurt dışı uçuşlarda uçulan ülkenin kamu makamlarının kişisel veri taleplerini karşılamak durumundadır.
 • Müşterilerinin talepleri ve rızasının olması durumunda, sadakat programına başvuran müşterilerin kişisel verileri açık ve aydınlatılmış rızaya dayalı olarak paylaşılabilir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında veya rezervasyon, talep bildirimi ve biletleme uygulamalarımızı kullanmanız dolayısıyla elektronik ortamda internet sitemizde bilgi girebileceğiniz alanlar ve çerezler yoluyla Şirketimiz tarafından sözleşmenin kurulması ve ifa edilmesi, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve şirketimizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır.

Freebird Havayolları müşterilerine ait kişisel verilerini, doğrudan kişisel verisi işlenen kişilerden, bu kişilerin kanuni temsilcilerinden, kişisel veri sahibinin tercih etmesi durumunda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere seyahat acenteleri, veri sahibine hizmet sunan üçüncü kişi durumundaki şirketler, online alışveriş kanalları, çağrı merkezleri, bilet satış birimleri kanalıyla elde eder.

Şirketimiz hizmetlerinden faydalanmak amacı ile ilgili kişi (Kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri vb. dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere), üçüncü kişilerinde (Aile üyeleri, işveren, vb.) kişisel verilerini Şirket’e verirse; bu kişisel verilerin işlenmesi için gerekli rızanın alınmasından, verileri Şirket’e veren ilgili kişi sorumlu olacaktır.

Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Politika metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri olarak,

01Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

02Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

03Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

04Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

05Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

07KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

08İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

09Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Başvuru Formu'nda ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Ayrıca başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir.

Çerez Politikası

Son Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2019

Bu sitede kullanıcı deneyimini geliştirmek, internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak ve kullanım hakkında istatistiksel bilgi almak amacıyla çerezler kullanılmaktadır.

Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

Çerez Politika’mızın amacı, Platformların kullanımı esnasında kullanılmakta olan çerez ve kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. Sitemizde ve uygulamamızda hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.

1.Tanım

Çerezler, bir WEB sitesini ziyaret ettiğinizde bu siteden bilgisayarınızın veya mobil cihazınızın sabit diskine aktarılan küçük metin dosyalarıdır. WEB sitesini grafik ve teknoloji açısından kullanıcı ihtiyaçlarına göre geliştirmek, tercihleri takip etmek, kullanımı kolaylaştırmak, kullanım verilerini istatistiksel olarak değerlendirmek ve bazen pazarlama faaliyetleri için WEB sitelerinde Çerezler kullanılabilmektedir. Tutarlılık açısından, tüm bu teknikler bundan sonra Çerez olarak anılacaktır.

2. Çerez Tipleri

WEB sitelerinde çeşitli çerezler kullanılabilmektedir:

 • Web sitelerinin belirli işlevlerinin gerçekleştirilmesi: Kullanılan Çerezler, WEB sitesinin belirli “rahatlık“ işlevlerinin tarayıcı tarafından otomatik olarak tanınması yoluyla işlenmesini sağlar.
 • Analiz ve istatistik: Çerezlerin kullanımı kaç ziyaretçinin WEB sitesini ziyaret ettiğini ve ziyaretçilerin WEB sitelerinde nasıl hareket ettiğini, dolayısıyla hangi işlevleri kullandıklarının gözlemlenmesini sağlar. Ayrıca, Çerezler istatistiksel amaçlarla değerlendirilen bilgileri toplayabilir.
 • Reklam / (Yeniden pazarlama) pazarlama: Reklam veya pazarlama amaçlı çerezler WEB sitelerinde bulunabilmektedir. Bunlar, görüntülenen içeriğin ekranını tercihinize göre uyarlanmasına ve ortak şirketlerin WEB sitelerindeki reklamları size gösterilmesine yardımcı olur.
 • Üçüncü kişi çerezler: Üçüncü kişi çerezler WEB sitelerinde kullanılabilmektedir. Çerezleri WEB sitelerine yerleştiren tüm üçüncü taraflar WEB sitesinin yöneticisi tarafından bilmiyor olabilir. WEB sitelerine üçüncü şahıslar tarafından yerleştirilen tüm Çerezler de bilinmiyor olabilir.

3. WEB sitelerimizde bulunan çerezlere ilişkin ileri bilgiler

Aşağıdaki bölümde, WEB sitelerimizdeki Çerezler hakkında daha fazla bilgi verilecektir

3.1. Analiz Çerezleri

WEB sitelerimizde kullanımını ölçmemizi sağlayan analiz ve istatistik Çerezler kullanılmaktadır. Çerezler, bilgisayarınıza kaydedilen sıkıştırılmış bir bilgi parçasıdır. WEB sitesini ziyaretinizde bu çerez dosyası çalıştırılır ve ihtiyaç olunan bilgiler alınır. Bu bilgiler herhangi bir kişisel bilgiyle bağlantılı değildir ve asla kimliğinizin tespitine yol açmazlar. Bu internet sitesinde, kullanıcılara belirli reklamları ileten Reklam Çerezleri kullanılmamaktadır ayrıca WEB sitelerinin değerlendirilmesi için kullanılan analitik Çerezler haricinde üçüncü kişi çerezlerin kullanımı izlenmemektedir.

3.2. Amaçlar

WEB sitemizdeki çerezler, aşağıdaki amaçlarla kullanılmaktadır:

 • Ziyaretçi sayısının WEB sitemizden takip edilmesi
 • Ziyaretçinin WEB sitelerini nasıl kullandığı hakkında istatistiksel veri oluşturulması
 • Her ziyaretçinin WEB sitemizde geçirdiği süreyi takip etmek
 • WEB sitelerini optimize etmek
 • Sitelerimizin hangi bölümlerinin geliştirilmesinin gerektiğini değerlendirmek

3.3. Saklama Süresi

Çerezler, farklı süreler boyunca saklanmaktadır. Bizim kullandığımız çerezler oturum Çerezleridir. Oturum Çerezleri sadece WEB sitemize yaptığınız ziyaret süresince saklanır, dolayısıyla WEB sitemizden birine veya bir tarayıcı oturumuna yaptığınız mevcut ziyaretiniz süresince Çerez kullanılır.

4. Çerez bilgisi

Bu WEB sitesi Google Inc. (“Google”) şirketinin WEB analiz hizmeti olan Google Analytics ürününü kullanır. Google Analytics “Çerez” adı verilen, bilgisayarınızca kaydedilen ve WEB sitesini kullanma biçiminizin incelenmesine izin veren metin dosyalarından yararlanır. Bu WEB sitesini kullanmanızla ilgili olup, çerezler sayesinde elde edilen bilgiler kural olarak Google’ın Birleşik Devletlerdeki bir sunucusuna aktarılır ve orada kaydedilir.

Bu WEB sitesinde IP anonimleştirme uygulanır. Böylelikle Google’ın IP adresi Avrupa Birliği üye ülkelerinde, ya da Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasının taraf ülkelerinde önceden kısaltılır. Sadece istisnai durumlarda IP adresi tam olarak Google’ın Birleşik Devletlerdeki bir sunucusuna aktarılır ve orada kısaltılır. Google bu bilgileri, WEB sitesi sahibinin talimatıyla WEB sitesi kullanımınızı değerlendirmek, WEB sitesinin faaliyetiyle ilgili raporlar hazırlamak ve sitesi sahibini site kullanımı ve İnternet kullanımıyla ilgili hizmetler hakkında bilgilendirmek için kullanır.

Google Analytics çerçevesinde tarayıcınız tarafından iletilen, IP anonimleştirmeyle kısaltılan IP adresi Google’ın diğer verileriyle birleştirilmez. Çerez kaydını tarayıcınızın ilgili ayarları üzerinden engelleyebilirsiniz; ancak böyle bir durumda bu WEB sitesinin tüm işlevlerini bütün kapsamıyla kullanımında sorun çıkabileceğini hatırlatmak isteriz. Bunun dışında, aşağıda verilen linkte mevcut tarayıcı eklentisini indirip kurarak çerez tarafından derlenen ve WEB sitesini kullanmanızla ilgili verilerin (IP adresiniz dahil) Google’a iletilmesini ve söz konusu verilerin Google tarafından işlenmesini önleyebilirsiniz:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=tr

Kullanıcı farklı bir seçenek olarak üçüncü şahısların çerez kullanımını devre dışı bırakmak için ağ reklam girişimi devre dışı bırakma sayfasını ziyaret edebilir:Türkiye

http://www.youronlinechoices.com/tr/reklam-tercihleriniz

Almanya

http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/

Hollanda

http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren

Belçika

http://www.youronlinechoices.com/be-nl/uw-advertentie-voorkeuren

http://www.youronlinechoices.com/be-fr/controler-ses-cookies

Fransa

http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/

İtalya

http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte

Avusturya

http://www.youronlinechoices.com/at/praferenzmanagement

İsviçre

http://www.youronlinechoices.com/ch-fr/controler-ses-cookies

http://www.youronlinechoices.com/ch-de/praferenzmanagement

http://www.youronlinechoices.com/ch-it/le-tue-scelte

http://www.youronlinechoices.com/ch-rm/your-ad-choices

Büyük Britanya

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

5. Çerezlerin yönetimi & silinmesi ve onayın geri alınması

 • WEB sitelerimizi ziyaret ettiğinizde, WEB sitelerimizde Çerezlerin kullanımı hakkında sizi bilgilendiren bir başlık görünür. “Kabul ediyorum” düğmesini tıklatarak, WEB sitelerimizde Çerezlerin kullanımını kabul edersiniz.
 • Tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek ve Çerezlerin ayarını devre dışı bırakarak ve önceden ayarlanmış Çerezleri silerek, onayınızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Üçüncü Şahıs Çerezleri ile ilgili rızanızı geri alınmasının istenmesi halinde, lütfen ilgili Çerezin sağlayıcısıyla iletişime geçin. Daha fazla bilgi, ilgili tedarikçinin veri koruma prensipleri veya Çerez bildiriminde mevcut olabilir.
 • Çoğu tarayıcı, Çerezlerin kullanımını otomatik olarak kabul etmektedir. Çerezlerin kullanımını yönetmek için tarayıcı ayarlarınızı kullanabilirsiniz. Çerezlerin cihazınızda otomatik olarak saklanmasını istemiyorsanız, tarayıcı ayarlarınızı buna göre değiştirebilir ve Çerez ayarını devre dışı bırakabilirsiniz. Bir WEB sitesi Çerezleri kullanırken bu kullanım hakkında ne zaman bilgilendirilmek istediğinizi de tarayıcınızın ayarlarından tercih edebilirsiniz. Tarayıcı ayarlarınızı nasıl değiştireceğinizle ilgili ayrıntılar için, lütfen tarayıcınızın yönergelerine veya yardım işlevlerine bakın.

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-WEBsite-preferences

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari

https://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

Tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek Çerezler’i devre dışı bıraktıktan sonra WEB sitemizi ziyaret edebileceğinizi ve kullanabileceğinizi unutmayın.

6. Politika Değişikliği ve Güncellenmesi

İş bu Çerez Politikasında zaman zaman değişiklikler yapabiliriz. WEB sitelerimizin Çerezlerle ilgili kullanım şartlarında da değişiklikler yapılabilir. İşbu politikanın içeriğini herhangi bir zamanda ve bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkımız saklıdır. Yeni politikalar, yayınlandıklarında geçerli olacaktır. Politikalarımızı kabul etmemeniz halinde, tercihlerinizi tarayıcı ayarlarınızdan her zaman değiştirebilirsiniz. Değişiklikler yürürlüğe girdikten sonra WEB sitelerimize erişmeye veya hizmetlerimizi kullanmaya devam ederek, değiştirilmiş Çerez Politikası’na bağlı olmayı kabul edersiniz. En son sürüm için bu siteye bakabilirsiniz. Politikasnın değiştirildiği hallerde sayfanın üst kısmındaki güncelleme tarihi tarafımızdan değiştirilecektir.

Cihazınızı başka kişilerle paylaşmanız durumunda, bu kişilerin yeterince bilgilendirildiğinden ve haklarını kullanabildiğinden emin olmanız gerekir.