Uçuş için Bilgiler

search icon

Genel Şartlar ve Koşullar

 

Bu genel taşıma koşulları, Freebird’ün taşımayı gerçekleştirecek havayolu işletmesi olarak tanımlandığı her taşıma sözleşmesi için geçerlidir. Taşıma işi, operasyonel ve ticari sebeplerle başka bir havayolu işletmesi tarafından gerçekleştirilebilir. Taşıma işi başka bir havayolu işletmesi tarafından gerçekleştiriliyor olsa bile, Freebird’ün taşıyıcı olarak tanımlandığı taşıma sözleşmelerine bu genel taşıma sözleşmeleri geçerli olur.

Freebird, taşıma işini sadece taşıma belgesinde (bilet veya herhangi başka surette düzenlenmiş taşıma belgesi) adı geçen yolcuya sunar.

Freebird, kendi ağır kusuru olmaksızın rezervasyon işlemi sırasında sistemin herhangi bir kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Uçuş Ücreti

Uçuş ücreti, uçağın hareket noktasından varış noktasına kadar olan taşıma işleminin karşılığıdır. Hükümet, yerel yönetimler, diğer devlet kuruluşları veya hava limanı işletmeleri tarafından yolcularla ilgili olarak veya herhangi bir hizmetten yararlandırılma sonucunda ortaya çıkan tüm vergiler, ücretler veya diğer harçlar uçuş ücretine ek olarak tahsil edilir. Uçuş hizmeti satın alınırken uçuş ücretine dahil olmayan vergiler, harçlar ve ek ücretler hakkında yolcuya bilgi verilir. Bildirilen vergiler, harçlar ve ek ücretlerde uçuş hizmetinin satın alınmasından sonra meydana gelecek artışların yolcudan ayrıca tahsil edilmesi söz konusu olabilir, tahsil edilmemiş vergi veya ücretlerin ödenmesi ayrıca istenebilir.

Ödeme

Rezervasyon sırasında onaylanan ücretler sadece, adına onaylı rezervasyon bulunan kişinin onaylı kalkış ve varış zaman ve yeri için geçerlidir. Ödemenin tamamının rezervasyon esnasında ödenmesi gerekmektedir.

Taşıma Belgesi / Uçuş Hizmetinden Yararlanmama / İptal

Freebird taşıma işini sadece, taşıma belgesinde (bilet veya herhangi başka surette düzenlenmiş taşıma kimliği) adı geçen yolcuya sunar. Taşıma belgeleri başkasına devredilemez. Taşıma hizmeti, sadece yolcu adına düzenlenmiş geçerli taşıma belgesinin ve kimliğini kanıtlar dokümanın gösterilmesi halinde sunulur.

Yapılan bir rezervasyon bir başkasına devredilemez.

Taşıma belgesi olduğu hâlde planlı uçuşa 2 saatten az zaman kala veya Uçuş saatinden sonra iptal talebinde bulunan yolcular uçuşa katılmamış yolcu (no show) olarak değerlendirilir. Bu durumda sadece Havalimanı Vergisi yolcunun talep etmesi durumunda yolcuya iade edilir.

Taşıma sözleşmesi yolcu tarafından her zaman feshedilebilir. Uçuşa gitmeme de aynı şekilde sözleşmenin feshi olarak değerlendirilir.

Fesih durumunda Freebird sözleşme ile kararlaştırılmış ödemenin yapılmasını talep etme hakkına sahiptir. Freebird’ün fesihten dolayı hak kazandığı tazminat tutarı taşıma ücretine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Sözleşmeyi fesih durumunda aşağıda belirtilen ceza şartları uygulanacaktır. Sözleşme fesih ceza tutarları hesaplanırken uçuş ücreti baz alınır, hizmet bedeli ve harçlar bu hesaplamaya dahil edilmez ve iadesi yapılmaz.

İptal ve iade Şartları;

İptal ücreti hesaplanırken uçuş ücreti baz alınmakta olup bu ücretten hizmet bedeli ve harçlar düşülmektedir. Hizmet bedelleri ve harçlar iade edilmemektedir.

Kalkışa kadar olan süreUçuşa 21 günden çok zaman kalaUçuşa 7 günden çok, 21 günden az zaman kalaUçuşa 72 saatten çok, 7 günden az zaman kalaUçuşa 72 saatten az zaman kala
Uçuş iptali%20 ceza%65 ceza%80 ceza%100 ceza

Vaktinde Havalimanında Olma

Yolcuya uçuşla ilgili olarak hazır bulunması için başka bir zaman bildirilmediyse uçuş saatinden 2 saat önce Check-in/Kontuar önünde bulunmakla yükümlüdür.

Seyahat Belgeleri

Seyahat için gerekli seyahat belgelerini ve vizeleri tedarik etmek ve hareket, varış ve transit ülkedeki tüm kurallara uymak bir zorunluluk olup bu hususlar yolcunun sorumluluğundadır. Göz önüne alınması gereken mevzuata veya talimatlara uyulmaması, ihmalkarlık, gerekli evrakların temin edilmemesi gibi nedenlerle ortaya çıkacak sorunların sonuçları ile ilgili Freebird’ün sorumluluğu bulunmamaktadır. Seyahat edilecek ülkelerdeki kurallar uyarınca gereken giriş-çıkış evrakları, sağlık belgeleri ve diğer belgeler seyahatten önce bulundurmalı ve seyahat süreci ile ilgili talep edilmesi durumunda ibraz edilmelidir. Eğer ilgili kurallara uyulmazsa veya evraklar tam değilse, kurallara uyulmaması nedeniyle ortaya çıkan kayıp veya masraflardan Freebird sorumlu olmayacaktır ve kurallara uyumsuzluk ve evrak eksikliği söz konusu olduğu hallerde Freebird uçuşa kabul etmeme hakkını saklı tutar.

Ülkeye Giriş Kurallarının İhlali ve Bu Durumun Hukuki Sonuçları

Bir ülke tarafından yolcunun ülkeye girişi kabul edilmezse, söz konusu ülke tarafından Freebird’e verilecek para cezasının ödenmesinden Freebird yolcuyu sorumlu tutacaktır. Yolcunun bir ülkeye (transit veya gidilecek ülke) girememesi durumunda, Freebird yolcuyu resmi kurumların emirleri uyarınca hareket ülkesine veya başka bir yere götürmek zorunda kalırsa, ilgili uçuş ücreti yolcu tarafından ödenir. Söz konusu uçuş ücretinin ödenmesi için taşımanın kullanılmayan kısmına ilişkin yolcu tarafından ödenen ücretler veya Freebird’ün uhdesinde bulunan yolcuya ait diğer kaynaklar kullanılabilir. Reddedilen veya çıkarılan yere kadar yapılan taşıma için ödenen uçuş ücreti iade edilmez.

İlgili ülkelerin giriş çıkış seyahatleriyle ilgili mevzuatın takip edilmemesi veya mevzuata uygun olarak gerekli evrakın hazır edilmemesi nedeniyle Freebird para cezası ödemek, depozito yatırmak veya başka masraflar yapmak zorunda kalırsa yolcu, söz konusu masrafların miktarını talep üzerine Freebird’e ödemekle yükümlüdür. Freebird, söz konusu vuku bulacak masrafları karşılayabilmek için Freebird’ün uhdesinde bulunan yolcuya ait diğer kaynaklar kullanılabilir. Para cezalarının miktarları ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir ve ödenen uçuş ücretinden daha yüksek tutarlar olabilir.

Uçuş Planları ve Uçuş Saatleri Değişiklikleri

Uçuş planlarında bildirilen uçuş saatleri taşıma sözleşmesinin ayrılmaz parçası olmayıp, yayınlanma tarihi ile rezervasyon veya seyahat tarihi arasında değişebilir. Freebird rezervasyon isteğini kabul etmeden önce, o anda geçerli olan planlanmış uçuş saati hakkında bilgi verecektir. Rezervasyon yapılırken kesin uçuş zamanı belirtilmediği sürece, Freebird, uçuşu önceden belirlenmiş kalkış saatinde başlatmakla değil, taşımayı rezervasyonda belirtilmiş ulaşım gününde gerçekleştirmekle yükümlüdür. Uçuş saatleri kesinleşir kesinleşmez yolcuya bilgi verilecektir. Freebird uçuş saatleri değişikliklerini asgari ölçüde tutmaya çaba gösterecek ve yolcuyu mümkün olduğu kadar önceden değişikliklerden haberdar edecektir. Duyurulan uçuş saatleri operasyonel sebeplerle makul düzeyde değişikliklere tabi olabilir. Freebird rezervasyonu yapılan taşıma için, gelecekte de sorumlu kalmak kaydıyla uçağı değiştirmeye, taşıma işini tamamen veya kısmen üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Başka bir havayolu şirketine değişim söz konusu olduğunda, değişimle ve diğer uçak şirketinin kimliğiyle ilgili olarak mümkün olan en kısa zamanda, en geç uçağa binerken bilgi verilecektir.

YOLCU DAVRANIŞLARI

Uçak içerisindeki davranışlarınızın uçağa veya uçaktaki kişilere veya eşyaya risk oluşturacak şekilde olması, uçuş ekibinin resmi görevlerini yerine getirmesine müdahale etmeniz veya sigara içme yasağına, alkol veya uyuşturucu madde kullanımına yönelik talimatlar da dahil olmak üzere uçuş ekibinin talimatlarına riayet etmeyi reddetmeniz veya diğer yolcuları veya uçuş ekibi üyelerini rahatsız etmeniz veya yaralamanız halinde, kelepçeleme de dahil olmak üzere bu tür davranışın önlenmesi için gerekli tüm tedbirleri alma veya söz konusu yolcuyu taşımayı reddetme hakkımız saklıdır.

YOLCU VE BAGAJ TAŞINMASINA YÖNELİK KISITLAMA/TAŞIMANIN REDDİ

Aşağıdaki kriterlerden herhangi birinin veya daha fazlasının karşılanması halinde Freebird Havayolları, herhangi bir yolcunun veya herhangi bir yolcunun bagajlarının taşınmasını veya devamlı olarak taşınmasını reddetme veya taşınmasına son verme hakkına sahiptir:

 • Yolcunun uçakta veya uçağa biniş öncesinde aşağıdaki şekilde hareket etmesi;
 • uçağın, uçaktaki herhangi bir kişinin veya eşyanın tehlikeye atılması veya
 • uçuş ekibi üyelerinin görevlerini yerine getirilmesine engel olunması veya
 • yolcu tarafından bilhassa sigara içilmesine, alkol veya uyuşturucu madde tüketilmesine ilişkin olmak üzere, uçuş ekibinin talimatlarına riayet edilmemesi veya
 • yolcunun davranışlarının diğer yolcular veya uçuş ekibi için kabul edilemez nitelikte rahatsızlık verici olması veya hasara veya yaralanmaya yol açması,
 • yolcu tarafından yukarıdaki eylemlerden herhangi birinin gerçekleştirileceğine dair düşüncenin oluşmasına yönelik herhangi bir sebebin söz konusu olması;
 • Taşımanın, kalkış, varış ülkesi veya üst geçiş yapılan ülke tarafından öngörülen geçerli kanunu, düzenlemeleri veya koşulları ihlal edecek olması;
 • Taşımanın emniyeti, diğer yolcuların muntazam bir şekilde taşınmasını veya sağlığını veya uçuş ekibini tehlikeye atacak olması veya diğer yolcular veya uçuş ekibi için kabul edilemez nitelikte rahatsızlık teşkil edecek olması;
 • Alkolün veya uyuşturucunun sebebiyet verdiği bozulmalar da dahil olmak üzere, yolcunun akli veya fiziki durumunun söz konusu yolcunun kendisi veya diğer yolcular, uçuş ekibi üyeleri veya eşya için risk teşkil etmesi;
 • Yolcu tarafından güvenlik gerekçesiyle gerekli olan kendisine veya bagajlarına yönelik güvenlik kontrollerinin reddedilmesi;
 • Daha önceki uçuşlara ilişkin bu tür bedeller de dahil olmak üzere, geçerli uçak bileti ücretinin, uygulanan vergilerin veya ek ücretlerin ödenmemiş olması;
 • Yolcunun, varış ülkesine giriş yapmak/varış ülkesinden ayrılmak için gerekli olan tüm belgelere sahip olmaması, geçerli seyahat belgelerine sahip olmaması, uçuş sırasında seyahat belgelerini imha etmesi veya alındı teyidi karşılığında uçuş ekibi tarafından talep edildiğinde seyahat belgelerini teslim etmeyi reddetmesi;
 • Yolcu tarafından seyahatin gerçekleştirilmesi için gerekli olan düzenlemelere riayet edilmemesi (örneğin, yolcunun beraberindeki evcil hayvan için geçerli olan düzenlemeler de dahil olmak üzere, pasaport, vize ve sağlık düzenlemeleri);
 • Yolcu tarafından rezervasyon numarasının belirtilmemesi veya hatalı rezervasyon numarasının belirtilmesi veya yolcu tarafından belirtilen rezervasyon numarasına ilişkin rezervasyonun yolcu tarafından ibraz edilen kimlik belgesi ile eşleşmemesi veya yolcu tarafından kendisinin söz konusu rezervasyonun yapıldığı kişi olduğunun kanıtlanamaması;
 • Yolcu tarafından Freebird Havayolları'nın emniyet / güvenlik talimatlarının veya uçağın işleticisi olarak sahip olduğu hakları kapsamında Freebird Havayolları tarafından yayınlanan talimatların ihlal edilmesi;
 • Yolcu tarafından yasaklanmış bagaj unsurlarının taşınması;
 • Yolcu tarafından geçmişte, emniyeti, yolcuların muntazam taşınmasını veya sağlığını, uçuş ekibi üyelerini veya Freebird Havayolları'nın mallarını tehlikeye atan nitelikte olan yukarıdaki eylemlerden veya kusurlardan herhangi birinin işlenmiş olması veya Freebird Havayolları tarafından söz konusu yolcunun Freebird Havayolları'nın tesislerine girişinin yasaklanmış olması.
 • Yukarıda belirtilmekte olan hallerde, Freebird Havayolları, bu tür davranışların ilerideki sonuçlarının önlenmesi için gerekli tüm makul girişimlerde bulunma hakkına sahiptir. Uçuşun emniyetli bir şekilde gerçekleştirilmesinin veya yolcuların ve uçuş ekibinin korunmasının sağlanması için gerekli olması halinde, Freebird Havayolları, söz konusu yolcunun uçaktan inmesini talep etme, söz konusu yolcunun herhangi bir lokasyondaki ileriki bağlantılı uçuşlarda taşınmasını reddetme veya söz konusu yolcuyu tüm güzergah ağı genelinde taşımayı reddetme hakkına sahiptir. Sorumlu kaptan pilot, uçak içerisinde emniyetin ve düzenin muhafaza edilmesine ve/veya sağlanmasına yönelik tüm makul ve gerekli tedbirleri alma yetkisine sahiptir. Uçaklarda bu tür suçlar işleyen yolcuların aleyhine cezai ve hukuki işlemler başlatılacaktır.

SİGARA İÇME YASAĞINA TABİ UÇUŞLAR

Freebird Havayolları'nın uçuşlarında sigara içilmez. Uçağın tüm alanlarında ve uçak içerisinde kalınan tüm süre boyunca sigara içilmesi yasaktır. Uçağın tüm alanlarında ve uçak içerisinde kalınan tüm süre boyunca Elektronik Sigara içilmesi de yasaktır.

HASTA YOLCULAR

Hava yoluyla ulaşım sağlık riskine yol açabilir. Hasta yolcular ancak, (tercihen İngilizce dilinde olmak üzere) tıp doktoru tarafından düzenlenmiş yazılı bir uçuş izin belgesine/sağlık raporuna sahip olmaları halinde kabul edileceklerdir. Uçağa biniş / uçaktan iniş için yardım talep eden / yardıma ihtiyaç duyan ve/veya öngörülemeyen tıbbi yardıma ihtiyaç duyan yolcular için normalde ek hizmetler için ücret alınmayacaktır.

Herhangi bir tıp doktoru tarafından düzenlenmiş, hava yoluyla seyahat için uygunluk belgesinin gerekli olduğu hallerde, söz konusu belgede aynı zamanda refakatçi kişi/bakıcı gerekliliğine ilişkin bir açıklama da yer alacaktır. Söz konusu belgede böyle bir gerekliliğin belirtilmesi halinde, refakatçiler/bakıcılar yolcuların kendileri tarafından sağlanacaktır.

BAGAJLARIN TAŞINMASI 

Ücretiz olarak taşınabilecek bagaj limitleri, taşıma belgesinde (bilet veya herhangi başka surette düzenlenmiş taşıma belgesi) açıkça belirtilmiştir. Yolcuya tanınan taşıma limitini aşan bagajın taşınması ve özel bagajların taşınması ek ücrete tabidir. Taşıma sözleşmesinde belirtilen bagaj taşıma limitleri dışında fazla bagaj için Freebird web sitesinden ek bagaj hakkı veya özel bagajlarını (golf çantası vb.) taşıma hakkı satın alınabilir.

AZAMİ TEK PARÇA AĞIRLIĞI 

32 kg'nın üzerinde olan tek parçadan oluşan kayıtlı bagaj kabul edilemez.

Böyle bir tek parçanın ibrazı halinde yolcu tarafından;

a) Söz konusu tek parçalık bagaj her biri 32 kg'nın altında olan birden fazla parça halinde yeniden paketlenecek veya


b) Kargo olarak gönderilecektir.


EL BAGAJI 

Check-in sırasında rastgele kontroller yapılmaktadır. Sivri uçlu ve keskin unsurlar (örneğin, bıçaklar, makaslar, manikür takımları ve benzer unsurlar) el bagajında taşınmamalı, bunun yerine kayıtlı bagajda taşınmalıdır. Freebird Havayolları, havalimanı güvenlik kontrollerinde geri çevrilen unsurlardan sorumlu tutulamayacağı gibi, saklama yükümlülüğüne sahip değildir.

Azami 8 kg ağırlığa sahip olan tek bir el bagajı ücretsiz olarak taşınabilir.

El bagajı için izin verilebilir azami ağırlığının aşılması halinde, Freebird Havayolları fazla bagaj ücreti ödenmesini talep etme hakkına sahiptir. El bagajının boyutları 55 cm x 40 cm x 20 cm'yi aşmamalıdır. Sınırlı boş yer sebebiyle veya emniyet gerekçesiyle yolcu başına sadece bir parça el bagajına izin verilmektedir. El bagajı olarak ücretsiz olarak taşınabilen ve uçak içerisine alınabilen diğer unsurlar aşağıda listelenmektedir. Kabinde yer olmaması halinde, bu unsurlar kayıtlı bagaj olarak taşınmalıdır.

 • Yolculuğa uygun nitelikte 1 adet el çantası
 • 1 adet kaban veya palto, kaşkol, şal veya battaniye
 • Gümrüksüz satış mağazalarından alınan unsurları içeren 1 adet alışveriş çantası
 • 1 adet şemsiye (sivri uçlu olanlar hariç) veya baston
 • 1 adet kamera veya dürbün
 • uçuş sırasında okumak için kitaplar ve dergiler
 • bebek maması,
 • 1 adet dizüstü bilgisayar

546/2006 sayılı AT regülasyonuna uygun olarak Avrupa'dan kalkış gerçekleştiren tüm uçuşlarda (dış hat uçuşlar da dahil olmak üzere), sıvıların, basınçlandırılmış kapların (örneğin, spreyler), macunların, losyonların ve diğer jel türü maddelerin el bagajında taşınmasına sadece, ambalajın üzerinde yazılı olan miktara göre belirlenmek üzere ambalaj birimi başına azami 100 ml'ye kadar taşınmasına izin verilmektedir. Ayrı kaplar, tekrar kapatılabilir nitelikte ve azami 1 litrelik kapasiteye sahip olan şeffaf bir poşet torba içerisine yerleştirilmelidir. Yolcu başına bir adet torbaya izin verilir. İlaçlar ve bebek mamaları için özel kurallar geçerlidir. AB üyesi olmayan çeşitli devletler tarafından özdeş veya benzer düzenlemeler kabul edilmiştir. Yolcularımız tarafımızdan veya yetkili acentelerimizden daha fazla bilgi edinebilir.

YASAKLANMIŞ BAGAJ UNSURLARI

Yolcular tarafından bıçaklar, çakılar, tıraş bıçakları veya örgü şişleri gibi keskin, sivri uçlu veya tehlikeli objelerin el bagajı olarak taşınmasına izin verilmemektedir. Bununla birlikte, bu tür unsurlar uçak altı bagaj olarak taşınabilir. Güvenlik personeli tarafından güvenlik kontrolü sırasında bu tür unsurların tespit edilmesi halinde, bu unsurlar imha edilebilecek ve bu tür unsurların sahipleri bunların yerine yenilerini alma hakkına sahip olmayacaktır. Bu tür unsurların kaybı dolayısıyla Freebird Havayolları tarafından her ne türden olursa olsun hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

Tehlikeli maddeler, uçak içerisinde taşındığında üçüncü tarafların sağlığı, emniyeti veya malları bakımından risk teşkil eden tüm maddeler olarak tanımlanmaktadır. Tehlikeli maddeler içeren bagajlar ulusal ve uluslararası düzenlemelere tabidir. Bu tür yükler uygun bir şekilde etiketlenmeli ve tehlikeli madde içeriğini açık bir şekilde belirtmelidir.

Emniyet gerekçesiyle, yolcular tarafından tahditli alanlarda ve uçak içerisinde aşağıdaki unsurların taşınmasına izin verilmemektedir:

 • Her ne türden olursa olsun bilcümle silahlar, tabancalar veya ateşli silahlar (jher nevi tabancalar, altıpatlarlar, toplu tabancalar, tüfekler, av tüfekleri, yaralanmaya sebebiyet verebilir veya mermi atabilir nitelikteki veya bu şekilde görülen her türden objeler, replika ve imitasyon ateşli silahlar, ateşli silahların tamamlayıcı parçaları (teleskopik nişan tertibatları ve nişangahlar hariç), hava tabancaları, havalı tabancalar, işaret fişeği tabancaları, yarış başlatma tabancaları, her nevi oyuncak tabancalar, BB yumuşak madde atan tabancalar, endüstriyel tüfek mekanizmaları, cıvata ve vida tabancaları, arbaletler ve oklar, zıpkınlar ve zıpkın fırlatıcıları, sapanlar veya mancınıklar, zıpkın tüfekleri, mızraklar, büyük çiviler, sualtı tabancaları, av tüfekleri, sersemletici cihazlar veya şok cihazları, üvendireler, şok tabancaları, balistik çalışan enerji silahlar (şok aleti), ateşli silah şeklindeki çakmaklar;
 • Sivri/keskin kenarlı veya uçlu silahlar, kesici aletler, baltalar, oklar, dart okları, kancalar, kıskaçlar, kanca şeritleri, kança şekline sahip demir çubuklar, kramponlar, krampon vidaları, mızraklar, kargılar, buz baltaları, keskiler, potansiyel silah olarak kullanılmak üzere yeterince güçlü olan törensel, dini işlevler veya avlanma işlevleri için kullanılan bıçaklar da dahil olmak üzere, herhangi bir uzunluktaki veya metalden imal edilmiş geri çekilebilir ağza sahip olan bıçaklar, sustalı bıçaklar, kilitlenebilir bıçaklar, eskrim kılıçları, satırlar, palalar, bıçakları kartuş içerisinde kapalı halde olan tek kullanımlık tıraş bıçakları veya traş makineleri istisna olmak üzere usturalar, kılıçlar, kasaturalar, kılıçlı bastonlar, bisturiler, neşterler, cerrah bıçakları, keskin makaslar, kayak ve yürüyüş/doğa yürüyüşü sopaları, çubuklar, ninja yıldızları, işaret fişekleri, matkaplar, kesiciler, delgiler, tornavidalar, matkap ve tornavida uçları, maket bıçakları, tek makasları, tel penseleri, kutu açma bıçakları, çok amaçlı maket bıçakları ve küçük cep bıçakları gibi yaralanmaya sebebiyet verebilir nitelikteki sivri uçlu ve/veya kesici aletler, her türden testereler, tornavidalar, levyeler, manivelalar, kollar, keskiler, dik çiviler, çatal çekiçler, çekiçler, lastik başlı çekiçler, kerpetenler, kargaburunlar, lokma anahtarlar/somun anahtarları, ayarlanabilir lokma anahtarları/somun anahtarları, pürmüzler, kaynak ekipmanları, dalış lambaları, vb. gib keskin ve/veya sivri uçlu silah olarak kullanılabilen her türlü bakım ve onarım aletleri;
 • Tenis raketleri, beysbol ve softbol sopaları, sert veya esnek golf sopaları, lastik sopalar, çubuklar, demir çubuklar, her nevi sopalar (esnek deri tutma yerine sahip olan kalın ve kısa sopalar) da dahil olmak üzere, yaralanmaya sebebiyet verebilir nitelikteki keskin olmayan objeler;
 • Lobutlar, kancalar, kuzey disiplini yürüyüşü sopaları, kriket sopaları, hokey ve fırlatma sopaları, lakros sopaları, kar kayakları ve kano kürekleri, kaykaylar, ıstakalar, olta çubukları, muştalar, sopalar, çubuklar, kamalar ve kılıçlar gibi dövüş sanatı ekipmanları;
 • Yolcuların veya uçuş ekibinin sağlığı, uçağın ve uçaktaki kargonun emniyeti için risk teşkil eden nesneler: mühimmat, patlatma kapsülleri, ateşleyici parçalar, fünyeler, diğer patlatma tertibatları, duman fişekleri, yavaş yanan fitiller, patlayıcı maddeler ve patlayıcı tertibatlar, replika veya imitasyon patlayıcı madde veya tertibatlar, mayınlar, el bombaları gibi patlayıcı askeri tertibatlar gibi yanıcı maddeler, butan, propan, asetilen ve oksijen gibi gazlar ve bunların bulunduğu kaplar, havai fişekler, her nevi işaret fişekleri ile diğer piroteknik mühimmat, emniyet kibritleri dışındaki kibritler, metalden veya tenekeden imal edilmiş tütün tenekeleri veya kutuları, petrol/benzin, dizel, alkol, etanol, aerosoller, terebentin, beyaz ispirto, terebentin yağı, inceltme kimyasalları gibi parlayıcı sıvılar, tiner, hacmen %70'in üzerinde olan alkollü içecekler gibi parlayıcı sıvılar;
 • Yolcuların ve uçuş ekibinin sağlığı veya uçağın ve uçaktaki kargonun emniyeti için risk teşkil eden kimyasal veya toksik/zehirli maddeler: termometlerdeki cıva ve klor, akabilir piller/aküler, asitler, alkaliler, çamaşır suyu ve beyazlatıcılar gibi ağartma maddeleri gibi korozif/aşındırıcı maddeler, biber gazı spreyi, göz yaşartıcı gaz gibi etkisizleştirici veya uyuşturucu spreyler, iyileştirici veya ticari izotoplar gibi radyoaktif maddeler, enfekte kan, bakteri ve virüsler gibi bulaşıcı veya biyolojik olarak tehlikeli maddeler, acil durum düzenlemelerine ve uçağa ilişkin yangından korunma planına uygun olarak taşınmadığı sürece, oksitlenme sonucunda tutuşabilen veya ısınabilen yangın söndürücüler gibi malzemeler.

Aşağıdaki unsurlar kayıtlı bagajda taşınamaz:

Yanıcı, parlayıcı, aşındırıcı, toksik/zehirli, oksitleyici, patlayıcı, radyoaktif, bulaşıcı, kendiliğinden tutuşan, reaktif maddelerin, neme ve sıkıştırılmış gazlara maruz kalındığında tehlikeli olan maddelerin, organik peroksitlerin ve bu maddeleri ve muayene gerektiren diğer maddeleri içeren tehlikeli maddelerin, patlayıcıların, kartuşların, fünyelerin, patlatma kapsüllerinin, yavaş yanan fitillerin, detonatörlerin, el bombalarının, mayınların, propan veya butan gazının, petrol/benzin, metanol, metil alkol gibi parlayıcı sıvıların ve yanıcı sıvıların, bu maddeleri içeren kamp yapma amaçlı gaz tüpleri gibi tertibatların ve araçların, yanıcı katı maddelerin, magnezyum gibi reaktif maddelerin, ateşleme çakmalarının, havai fişeklerin, işaret fişeklerinin, maytapların, ağartma maddelerinin, beyazlatıcıların, oksidanların, örneğin otomobil gövdesi onarım kitlerinin, organik peroksitlerin, fare zehirinin, enfekte kan gibi toksik/zehirleyici veya bulaşıcı maddelerin, iyileştirici veya ticari izotoplar da dahil olmak üzere radyoaktif maddelerin, cıvanın, motorlu araç akülerinin, yakıt içeren motorlu araç yakıt sistemlerinin bileşenleri gibi aşındırıcıların TAŞINMASI YASAKTIR.

Elektrikli kaykaylar, segwayler (kendi kendini dengeleyen iki tekerlekli ulaşım araçları), tek tekerlekli ulaşım araçları, denge çarkları veya lityum batarya ile çalışan diğer taşınabilir araçlar uçuşlarımıza, kabin bagajı veya uçak altı bagajı olarak kabul edilmemektedir. 

Yer personelinin ve diğer çalışanların korunması için kayıtlı bagajdaki tüm kesici aletler emniyetli bir şekilde paketlenmelidir.

Boyalar, havai fişekler, fişekler, motorlu testereler, model uçaklar, çim biçme makineleri gibi yanmalı motora sahip olan patlayıcı unsurlar, radyoaktif maddeler el bagajı olarak veya kayıtlı bagaj olarak taşınamaz.

Sigara çakmaklarının ve kibritlerin kayıtlı bagajda ve el bagajında taşınması yasak olup, kişinin üzerinde taşınmaları gerekmektedir. Yedek lityum bataryalarının el bagajında taşınması kısıtlamaya tabidir ve bunların kayıtlı bagajda taşınması yasaktır.

Lityum Pil ile Çalışan Çakmaklar; Emniyet kapağına veya istemsiz etkinleştirmeye karşı koruma tertibatına sahip olmayan lityum iyon veya lityum metal pil ile çalışır türden olan pille çalışan çakmaklar (örneğin, lazer plazma çakmaklar, tesla bobini çakmaklar, eritken çakmaklar, ark çakmaklar ve duble ark çakmaklar).


BAGAJI TAŞIMAYI REDDETME

Freebird Havayolları, olağan dikkatin gösterilmesine karşın hasar öngörülemeyecek şekilde yetersiz biçimde paketlenen bagajları taşımayı reddetme hakkına sahiptir.

ARAMA HAKKI

Emniyet ve güvenlik nedenleriyle, Freebird Havayolları tarafından yolcudan üzerinde ve bagajlarında yapılacak aramaya izin vermesi talep edilebilecek ve yolcunun üzerinde veya bagajlarında, yukarıdaki Madde 2.4 Yasaklanmış Bagaj Unsurları kapsamında belirtilen herhangi bir unsurun veya Freebird Havayolları'na ibraz edilmeyen herhangi bir silahın veya mühimmatın bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla yolcunun bagajları yolcunun huzurunda veya yolcunun hazır bulunmaması halinde yolcu olmadan aranabilecek veya arattırılabilecektir. Yolcunun bu talebe riayet etmeye istekli olmaması halinde, Freebird Havayolları, söz konusu yolcuyu veya bagajları taşımayı reddedebilecektir.

Bagaj Hakkı

 

Ücretiz olarak taşınabilecek bagaj limitleri, taşıma belgesinde (bilet veya herhangi başka surette düzenlenmiş taşıma belgesi) açıkça belirtilmiştir. Yolcuya tanınan taşıma limitini aşan bagajın taşınması ve özel bagajların taşınması ek ücrete tabidir. Taşıma sözleşmesinde belirtilen bagaj taşıma limitleri dışında fazla bagaj için Freebird web sitesinden ek bagaj hakkı veya özel bagajlarını (golf çantası vb.) taşıma hakkı satın alınabilir. Daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Koltuk Rezervasyonu

 

Dış hat uçuşlarda, kalkışın 6 saat öncesine kadar www.freebirdairlines.com üzerinden koltuk rezervasyonu yapılabilir. Bu hizmet, Freebird Havayolları Sefer sayılı (FH/FHY) ve Freebird Havayolları uçaklarıyla gerçekleştirilen Freebird Havayolları uçuşları için mümkündür.

Ödemesi peşin olarak yapılan koltuk seçimi için aşağıdaki şartlar ve koşullar geçerlidir:

 • Opsiyonlu rezervasyonla bağlantılı olarak koltuk seçimi mümkün değildir. Koltuk seçimi, biletin satın alınması sırasında veya sonrasında yapılabilir. (Rezervasyon yapılan koltuk için koltuk seçimi ücretinin ödenmemesi halinde, rezervasyon kısa bir süre sonra otomatik olarak iptal edilecektir).
 • Koltuk rezervasyonu iptali ve iadesi mümkün değildir.
 • Emniyet gerekliliklerinden dolayı aşağıda belirtilen kişilerin acil durum çıkışlarındaki çıkış sıralarına oturmalarına izin verilmemektedir:
 • bebekler (2 yaşın altındaki) ve çocuklar (12 yaşın altındaki)
 • hamile kadınlar
 • kabinde evcil hayvan taşımakta olan yolcular
 • herhangi bir fiziki ve/veya zihinsel engele sahip olan kişiler
 • fiziki ölçüleri, hastalık veya yaş sebebiyle hareket kabiliyeti kısıtlı olan kişiler.
 • Acil durum sıralarında koltuk rezervasyonu yapan kişiler, rezervasyon yapılan yolcular için yukarıdaki kriterlerin geçerli olmadığını teyit eder. Aksi halde, Freebird Havayolları'nın, acil durum çıkış sıralarında koltuk rezervasyonu yapmış olan, ancak yukarıdaki kriterlerin kapsamına dahil olan yolcuların yerini değiştirme hakkı saklıdır.
 • Geçerli emniyet standartlarına tabi olmak üzere, engelli yolcular diğer yolcular karşısında daima önceliğe sahiptir.
 • Engelli kişilerin, çocukların veya hareket kabiliyeti kısıtlı olan kişilerin acil durum çıkışlarının yakınında oturmalarına izin verilmemektedir.
 • (2 yaşın altındaki) bebeklere, (söz konusu kişi söz konusu bebeğin ebeveyni olmadığı sürece) en az 18 yaşında olan bir yetişkin tarafından refakat edilecektir.
 • Söz konusu çocuk refakatsiz çocuk yolcu olmadığı sürece, (12 yaşın altındaki) çocuklara bir yetişkin tarafından refakat edilecektir.

Check-in

 

Havalimanında Check-in

Check-in işlemleri tüm Havalimanlarında uçuşa 3 saat kala başlayıp kalkıştan 1 saat önce sonlanmaktadır. Havalimanlarında uygulanabilecek güvenlik önlemleri, daha uzun bekleme sürelerine neden olabilir. Yolculuğunuzu daha konforlu hale getirmek için kalkış saatinden en az 3 saat önce havalimanında olmanızı tavsiye ederiz.

Check-in sırasında pasaportunuz ve gerekli olması halinde ek belgeler, vize/ikamet kartı ile hazır olmanızı rica ederiz.

Daha fazla bilgi için https://www.iatatravelcentre.com/world.php adresini ziyaret edebilirsiniz.

Online Check-in

Tarifeli gerçekleşen seferlerimizde, uçuşunuzdan 10 gün önce online check in işleminizi ücretli koltuk seçimi yaparak tamamlayabilirsiniz. Uçuşunuza 24 saatten az zaman varsa online check-ini sistemin size tahsis ettiği koltuklara yapabilirsiniz. Size tahsis edilen koltuktan farklı bir koltuk tercihiniz varsa uygun olan koltuklarımızdan dilediğinizi seçebilirsiniz. Koltuk tercihiniz ve eklemek istediğiniz ilave hizmetler ücretli olabilir.

Online check-in işlemi uçuşunuza 4 saat kala sonlanmaktadır.  

İşlemlerinizi tamamladıktan sonra tarafınıza online check in onayı tercihinize göre e-mail veya SMS olarak ulaşacaktır. Barkodlu biniş kartınızı check-in bankolarından ücretsiz olarak alabilir ve var ise bagajınızı teslim edebilirsiniz. Güvenlik noktalarında oluşabilecek yoğunluk nedeni ile uçuşunuza 3 saat kala havalimanında olmanızı önerir, keyifli bir seyahat geçirmenizi dileriz.

Tur operatorü tarafından oluşturulan rezervasyon numaranız ile uçuşunuza 24 saat kala online check in yapabilirsiniz. Tur operatorü tarafından oluşturulan rezervasyonlar için online check in uçuşunuza 4 saat kala sonlanacaktır. Bu süre içinde sistem tarafından size tahsis edilen koltuk ile check in işleminizi gerçekleştirebilir ve dilerseniz tercih ettiğiniz koltuk seçimini yapabilirsiniz. Koltuk tercihiniz ve eklemek istediğiniz ilave hizmetler ücretli olabilir.

Online check-in hizmeti sadece bu hizmete uygun olan havalimanlarında sunulmaktadır. Daha fazla meydanda ve barkodlu biniş kartı ile online check in hizmeti sunabilmek ve seyahatinizi daha konforlu hale getirebilmek için çalışmaya devam ediyoruz.

Aşağıda belirtilen durumlar için ne yazık ki Online Check-in hizmetinin sağlanamayacağını üzülerek bildiririz.

 • 5-12 yaşlar arasında refakatsiz seyahat eden çocuk yolcular için,
 • Engelli veya hareket kabiliyeti kısıtlı yolcular, havalimanında kullandıkları özel hizmetlere veya yardımcı ekipmanlara ihtiyaç duymaları halinde online check-in işlemini kullanamazlar.

Özel Bagaj & Hayvanların Taşınması

 

Özel bagajın taşınması için ücret ödenmesi gerekmektedir. Spor malzemeleri ve ekipmanları (golf ve dalış ekipmanları, bisikletler, vücut tahtaları, sörf tahtaları, kayak ekipmanları, vb.) ile evcil hayvanlar bu kapsamdadır. Evcil hayvanların taşınması aynı zamanda evcil hayvanların taşınmasına ilişkin IATA Canlı Hayvan Kurallarına ve ulusal yasal düzenlemelere tabidir. Evcil hayvanlar, kabin içerisinde uygun, kapalı, su geçirmez ve emniyetli bir evcil hayvan taşıma çantasında taşınmalıdır. Taşıma çantasının kendi ağırlığı da dahil olmak üzere, ağırlık 8 kg'ı aşmamalıdır. Sınırlı boş yer sebebiyle ve emniyet gerekçesiyle, yolcular evcil hayvanlarının taşınmasını ancak havayolu şirketine rezervasyon sırasında bilgi verilmiş olması ve taşımanın havayolu şirketi tarafından teyit edilmiş olması halinde talep etme hakkına sahiptirler. Yolcu, aşı belgelerine, sağlık belgelerine ve varış ülkesine giriş için gerekli olan belgelere ilişkin tüm ilgili gerekliliklere riayet edilmesinden sorumludur. Bu gerekliliklerin yerine getirilmemesi veya kanıtlanamaması halinde, Freebird Havayolları evcil hayvanı taşımayı reddetme hakkına sahiptir.

Lütfen, evcil hayvanların uçakaltı bagajda taşınmasına hiçbir durumda izin verilmediğini dikkate alınız. 

 • İşbu Genel Şartlar ve Koşullar kapsamındaki amaçlar doğrultusunda, evcil hayvanlar sadece köpekler ve kediler olarak tanımlanmakta olup, 55x40x20 cm ölçülerinde olan evcil hayvan taşıma çantalarında taşınmalıdır; evcil hayvan taşıma çantasının temin edilmesinden yolcu sorumludur.
 • Kedilerin ve köpeklerin en az 10 haftalık olmaları ve gerekli aşılarının yaptırılmış olması gerekmektedir. 10 ila 12 haftalık yavru kediler veya köpekler sadece veterinerlerinden açık bir şekilde izin alınması halinde taşınabilecektir.
 • Hayvan, uçuşun tümü boyunca kapalı bir taşıma kutusunda kalmalıdır. Taşıma kutusu, ilgili yolcunun koltuğunun önünde veya altında muhafaza edilecektir.
 • Hamile olan evcil hayvanlar uçağa kabul edilmeyecektir.
 • Yolcu, evcil hayvanın sağlık belgesini, aşı belgelerini ve kimlik belgesini ibraz etmekle yükümlüdür. Kuduz aşısının geçerlilik süresi, birincil aşılamaya ilişkin aşılama protokolünün tamamlanmasından itibaren 21 günün altında olan bir sürede başlayamaz ve müteakip aşılama bir önceki aşılamanın geçerlilik süresi dahilinde yapılmış olmalıdır.
 • Evcil hayvanın toplam ağırlığı, evcil hayvan taşıyıcısının kendi ağırlığı da dahil olmak üzere, 2 hayvana kadar 8 kg'ın üzerinde olmamalıdır.
 • Ağırlığa bakılmaksızın, evcil hayvanlar sadece köpekler ve kediler olarak tanımlanmaktadır ve (kemirgenler hariç olmak üzere) herhangi bir uçuşta kabin içerisinde taşınabilir.
 • Evcil hayvan sağlıklı, terbiye edilmiş ve temiz olmalı ve kokmamalıdır.
 • Evcil hayvanın herhangi bir şüpheli davranış sergilemesi (tedirgin, saldırgan, hasta, vb. olması) halinde, havalimanı personelinin söz konusu evcil hayvanı uçuşa kabul etmeme hakkı saklıdır.
 • Görme veya işitme engelli yolculara refakat eden rehber köpekler kabine alınacak ve daima ücretsiz olarak taşınacaktır.
 • Yılan, sürüngen, kaplan, aslan, vb. gibi vahşi hayvanlar kabine alınmayacaktır.
 • Uçakta yolcu başına sadece tek bir kafesin taşınmasına izin verilecektir.
 • Yolcu kabininde azami 6 evcil hayvan taşınabilir.

Rehber Köpekler 

Görme veya işitme engelli yolculara refakat eden rehber köpekler kabine alınacak ve daima ücretsiz olarak taşınacaktır.

Aşağıdaki unsurlar kayıtlı bagajda taşınamaz: 

 • para, mücevherat, kıymetli madenler, kameralar, cep telefonları, elektronik cihazlar, örneğin dizüstü bilgisayarlar veya kişisel bilgisayarlar, ticari evrak, vb.
 • pasaportlar ve diğer kimlik belgeleri, ürün numuneleri veya değerli eşya, başka bir deyişle, giyim eşyaları istisna olmak üzere (satın alındığı an itibariyla) 300 EUR'un üzerinde değere sahip olan eşya.

Montreal Sözleşmesi'nin 20. Maddesine ve/veya Varşova Sözleşmesi'nin 20. ve 21. Maddelerine uygun olarak Freebird Havayolları, yukarıdaki hükümlere aykırı olarak kayıtlı bagajda taşınan eşyanın hasar görmesinden veya kaybından dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Yukarıdaki sorumluluğun reddi beyanı aynı zamanda bu tür eşyanın kayıtlı bagajda taşınmasından kaynaklanan olası bağlı ve dolaylı hasarlar için de geçerlidir.

Elektronik Cihazlar

 

Dizüstü bilgisayarlar, PDA'lar, CD çalarlar, elektronik oyunlar veya iletim cihazları, uzaktan kumandalı oyuncaklar ve telsizler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere; elektronik cihazların uçakta izinsiz kullanımı yasaktır ve suç teşkil edebilir. İşitme cihazlarının ve kalp pillerinin kullanımına elbette izin verilir.

Antenli cep telefonları, akıllı telefonlar veya benzeri taşınabilir elektronik cihazlar, genel olarak gömülü işlevlere sahiptir (örneğin, oyunlar, kamera, video, ajanda, e-posta, medya oynatıcı ve diğer birçok işlevsellik). Cihaz uçak moduna alınmadığı sürece bu işlevler kullanılamaz. Uçak modu, yerleşik anteni ve iletim işlevini devre dışı bırakır ve bu nedenle cihazın uçakta kullanılmasını mümkün kılar.

Uçuş esnasında telefonların veya taşınabilir elektronik cihazların iletim işlevlerinin kullanılmasına hiçbir zaman izin verilmez. Uçuş sırasında bir pil veya cihazın hasar görmesi halinde, cihaz ısındığında, duman çıkardığında, kaybolduğunda veya koltuğa düştüğünde hemen kabin ekibine haber veriniz.

Pili veya cihazı gözlemlenebilecek, kapalı (uyku veya hazırda bekletme modunda olmayacak şekilde), yanlışlıkla etkinleştirilmeye karşı korumalı (ayrıca alarmlar gibi açabilecek tüm özellikleri devre dışı bırakarak) ve herhangi bir zamanda şarj edilmeyecek bir yerde tutunuz.

Ek Hizmet Koşulları

 

Tarifeli uçuş saatinden  6 saat  öncesine kadar koltuklarınızı rezerve ederek özel bagaj ve ekstra ağırlık hakkı satın alabilir, uçuş saatinden  72 saat öncesine kadar menü ve özel yemek siparişi verebilirsiniz.  

Satın aldığım koltuğu iptal edebilir miyim?

Ayrılmış koltuğunuzu değiştirir veya iptal ederseniz, geri ödeme alamaz veya koltuğunuzu başkasına devredemezsiniz.  

Yemek siparişini iptal edebilir miyim?  

Yemek siparişinizi değiştirir veya iptal ederseniz, ücret iadesi alamaz veya yemek siparişinizi başkasına devredemezsiniz.  

Satın aldığım bagaj hakkını iptal edebilir miyim?  

Fazla bagaj hakkınızı iptal etmeniz durumunda iade alamaz veya bagaj hakkınızı başkasına devredemezsiniz.  

Satın aldığım özel ekipman taşıma hizmetini iptal edebilir miyim?

Özel ekipman alımınızı iptal etmeniz durumunda ücret iadesi alamaz veya özel ekipmanınızı bir başkasına devredemezsiniz.

Kayıtlı Bagaj

 

Kaydedilecek bagajın Freebird Havayolları’na tesliminden itibaren, Freebird Havayolları her bir parça için bir bagaj etiketi düzenler ve bagajı muhafazası altına alır.

Bagajın üzerinde isim, soy isim ve adres bilgilerini içeren bir etiket mevcut değilse yolcu, bagajını teslim etmeden önce bagaja şahsi kayıtlarını içeren bir yazı veya etiket ekler.

Yolcu, kayıtlı her bagajı için bagaj etiketi almak, saklamak ve üzerindeki bilgileri kontrol etmekle mükelleftir, aksi takdirde bu bagajların taşınmasından kaynaklanan zararlardan Freebird Havayolları sorumlu olmayacaktır.

Kayıtlı bagaj normal kullanıma dayanabilmeli ve içindekileri koruyabilmelidir.

Özellikleri nedeniyle bagaj tanımına girmeyen eşyaların korunmasız bir vaziyette teslimi sonucu ortaya çıkan kirlenme, sürtünme, yıpranma ve benzeri zararlara ilişkin Freebird Havayolları’nın bir sorumluluğu olmayacaktır.

Check-in sırasında kayıtlı bagaj olarak taşınması istenen televizyon ve benzeri kırılır nitelikte eşyaların teslimi öncesinde yolcu, talep halinde bu eşyaların taşınması sırasında meydana gelebilecek hasarlardan dolayı Freebird Havayolları’nı sorumlu tutmayacağına ilişkin bir ibraname imzalar. Freebird Havayolları, bu eşyaların taşınmasını reddetme hakkına sahiptir.

Tekerlekli sandalyelerin bagaj olarak tesliminden önce yolcu tarafından bu eşyalar üzerine isim, soy isim ve adres bilgilerini içeren bir etiket konulması zorunludur.

Emniyet ve güvenlik sebeplerine ya da operasyonel gerekliliklere dayanarak Freebird Havayolları tarafından başka bir uçuşta taşınmasına karar verilmedikçe kayıtlı bagaj, yolcuyla birlikte aynı uçakta taşınacaktır. Eğer yolcunun bagajı başka bir uçak ile taşınacaksa, Freebird Havayolları bu bagajı, uygulanacak mevzuata göre gümrük işlemlerine tabi tutulması gerekmediği sürece, yolcuya teslim edecektir.

Tıbbi Yardım

 

ENGELLİ YOLCULAR VE HAREKETİ KISITLI YOLCULAR

Engelli yolcu veya hareket kabiliyeti kısıtlı yolcu, zihinsel yetersizlik, yaşlılık, hastalık veya diğer herhangi bir engel nedeniyle hareketleri bedensel veya duyusal olarak engellenen ve bu nedenle özel bakım ve hizmet gerektiren yolcudur.

 • BLND: Görme engelli.
 • DEAF: İşitme engeli olan veya konuşma ve işitme yeteneği olmayan yolcu.
 • DEAF/BLIND: Sadece refakatçi yardımıyla hareket edebilen görme ve işitme engelli yolcu.
 • MEDA: Tıbbi patolojisi devam eden klinik vakalar nedeniyle hareket kabiliyeti kısıtlı olan yolcular, tıbbi makamlar tarafından seyahat etme yetkisine sahiptir. Bu yolcu genellikle söz konusu hastalık veya kaza ile ilgili sosyal güvenceye sahiptir.
 • WCHR: (Yürüme Engelli Yolcu) Uçak kabininde basamak inip çıkabilen ve hareket edebilen ancak uçakla/uçak mesafesi için tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyan yolcuları ifade eder.
 • WCHS: (Ağır Yürüme Engelli Yolcu) Uçağa/uçaktan tekerlekli sandalyenin gerekli olduğu ve yolcunun merdivenlerden yukarı/aşağı taşınması gereken, ancak kabin koltuğuna/koltuğundan kendi yolunu bulabilen, basamakları inip çıkamayan yolcular.
 • WCHP: Kendi başının çaresine bakmak için yeterli kişisel özerkliğe sahip, ancak uçağa binerken veya uçaktan inerken yardıma ihtiyaç duyan ve uçak kabininde sadece tekerlekli sandalye yardımıyla hareket edebilen alt uzuvları engelli yolcu.
 • WCHC: (Yürüyemeyen Yolcu) Tamamen hareketsiz olan ve uçağa/uçaktan tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyan ve merdivenlerden yukarı/aşağı ve kabin koltuklarına/koltuklarından taşınması gereken yolcuları.
 • MAAS: Karşıla ve eşlik et. Özel yardıma ihtiyacı olan diğer tüm yolcular.

TIBBİ İZİN GEREKTİREN YOLCULAR

Uçuşta başkalarının sağlık ve güvenliğini doğrudan tehdit edebilecek bulaşıcı bir hastalığı veya durumu olduğu anlaşılan yolcular, hasta ve yaralı yolcular, ancak bir tıp doktorundan yazılı uçuş yetki / uygunluk raporu almaları halinde kabul edilir.
Bir tıp doktorundan havayoluyla seyahate uygunluk belgesi istendiğinde, bu sertifika aynı zamanda refakatçi/refakatçinin gerekliliği hakkında bir açıklama içermelidir. Belgede böyle bir gerekliliğin belirtilmesi halinde, yolcular refakatçilerini / refakatçilerini kendileri sağlayacaktır. Tıbbi izin tercihen İngilizce dilinde sunulmalıdır. Diğer diller, içeriğin kaptan veya kabin ekibi tarafından doğrulanması şartıyla kabul edilebilir.

 • LEGL (alçılı bacak) – sol bacağı tam alçıda veya diz ekleminde olan yolcular için (yalnızca SSR kodu MEDA ile birlikte kullanılmalıdır).
 • LEGR (açlılı bacak) – sağ bacağı tam alçıda veya diz ekleminde olan yolcular için (yalnızca SSR kodu MEDA ile birlikte kullanılmalıdır).
 • LEGB (alçılı bacak) – her iki bacağı tam alçıda olan yolcular için (yalnızca SSR kodu MEDA ile birlikte kullanılacaktır).
 • MEDA (Tıbbi vaka) – şirket tıbbi izni gerekebilir. Yalnızca özel yardıma ihtiyaç duyan hareket kabiliyeti kısıtlı yolcular için kullanılmamalıdır. Ancak hareket kısıtlılığının nedenine bağlı olarak bazı durumlarda tıbbi izin alınması gerekebilir.
 • OXYG (Oksijen) - Oturarak veya sedye üzerinde seyahat eden, uçuş sırasında oksijene ihtiyaç duyan yolcular için (sadece SSR Code MEDA ile birlikte kullanılacaktır).
  Uçuş sırasında oksijene ihtiyaç duyan yolcular, yalnızca tıbbi bir acil durumda Freebird Airlines tarafından sağlanan ekipmanı kullanmalıdır. Daha fazla bilgi için lütfen [email protected] adresiyle iletişime geçin.
  Küçük tüpler 2L/200bar üniteleri hariç diğer taşınabilir oksijen, Tehlikeli Maddeler Yönetmeliğine uygun olmadığı sürece uçuş sırasında kullanılmasına izin verilmeyecektir. Toplam oksijen tüpü sayısı, kabin konfigürasyonunun %10'unu aşmayan bir toplam sayı ile sınırlandırılmıştır.
  Freebird Havayolları, yolcunun boş oksijen tüplerini, valfleri açık olarak kontrol edilmiş bagaj olarak kabul edecektir.
  Yolcu, aşağıdakileri belirten bir Doktor Belgesi almalıdır:
  • koşul türü
  • uçmaya uygunluk
  • uçuş ekibi oksijenin gerekli olduğu konusunda bilgilendirilmelidir.
 • Taşınabilir Oksijen Konsantratörü PPOC/CPAP Sıvı oksijen cihazları içermeyen CPAP/uyku veya oksijen cihazları için;
  Yolcular, uyku cihazlarını (oksijensiz) veya PPOC (sıvı oksijen içermeyen portatif oksijen konsantratörleri) uçuşta ücretsiz olarak kabine alabilirler. Eğer yolcu cihazını uçuş süresince kullanması gerekiyorsa, kabin ekibi bilgilendirilmelidir. Uçaklarımızda elektrik bulunmamaktadır.
  Tıbbi izin tercihen İngilizce olarak sunulmalıdır. Kaptan veya kabin ekibi tarafından doğrulamaya tabi olarak diğer dillere izin verilir.
  Herhangi bir olumsuz durumda (örn. güvenlik kontrolü vb.) Freebird Airlines hiçbir sorumluluk kabul etmez.
 • STCR (Sedyeli Yolcu Taşıma) Bu hizmet ticari uçuşlar için geçerli değildir. Yalnızca bir grubun taşınması için kullanılan bir hava aracı durumunda, Yer İşletme Direktör’ü ve Teknik Müdürlük Direktörü’nden önceden onay alınmalıdır. Daha fazla bilgi için lütfen [email protected] ile iletişime geçin.

Bebeğinizle Seyahat

 

7 gününü doldurmuş ve 2. yaş gününü henüz kutlamamış olan bebeğinizle birlikte, bebek yolcularımız için sunduğumuz indirimli bilet avantajlarından yararlanarak seyahat edebilirsiniz. 7 gününü doldurmamış olan bebekler hiçbir şekilde uçuşa kabul edilmemektedir.

Bebek yolcularımız ancak refakatçi eşliğinde seyahat edebilir. Refakatçinin en az 18 yaşında olması gerekir ve her bir refakatçi sadece bir bebeğe refakat edebilir. Bebek yolcularımız, refakatçisinin kucağında ve özel bebek kemeriyle yolculuk yapar. Anne veya baba ya da 18 yaş ve üstü bir yetişkin bir uçuşta en fazla bir bebeğe refakat edebilir. Birden fazla bebek ile seyahat talep edilmesi durumunda; birinci bebek yolcu kucakta bebek bileti ile, ikinci bebek yolcunun seyahati ise ayrı koltukta çocuk bileti ile ücretli olarak sağlanır. İkinci bebeğin koltukta emniyet kemeri ile bağlanabilmesi için puset/çocuk koltuğu yolcu tarafından temin edilmelidir. Bebek arabalarını sadece uçağın kargo bölümünde taşınabilmektedir. Ancak bebek yolcumuz arabasıyla birlikte uçağın kapısına kadar getirilebilir, uçağa binerken bebek arabası refakatçi tarafından görevlilere verilebilir. Uçuş sona erdiğinde bebek yolcumuzun arabası görevlilerimiz tarafından uçaktan indirilip refakatçiye teslim edilir.

Dilerseniz uçuş sırasında bebeğinizin ihtiyacını karşılayacak kadar sıvı ya da katı bebek mamasını en fazla 100 ml’lik kaplarda yanınızda da bulundurabilirsiniz. Bebek yolcuların 10 kg bagaj hakkı bulunmaktadır.

Çocuğunuzla Seyahat

 

2. yaş gününü kutlamış ve 12. yaş gününü henüz kutlamamış olan tüm çocuk yolcularımız ebeveynleri veya ebeveynleri tarafından yetkilendirilen bir yetişkin refakatçiyle yolculuk yapabilirler.

Seferlerimizde indirimli olarak seyahat eden çocuk yolcularımızın bagaj hakkı yetişkin yolcularımızla aynıdır.

Bebek arabalarını sadece uçağın kargo bölümünde taşıyabiliyoruz. Ancak çocuk yolcumuz arabasıyla birlikte uçağın kapısına kadar getirilebilir, uçağa binerken bebek arabası refakatçi tarafından görevlilere verilebilir. Uçuş sona erdiğinde çocuk yolcumuzun arabası görevlilerimiz tarafından uçaktan indirilip refakatçiye teslim edilir.

Refakatçiyle Seyahat

 

Çocuğunuzla birlikte seyahat edemeyeceğiniz ya da çocuğunuzla birlikte seyahat edebilecek birini bulamadığınız durumlarda, tüm uçuş masraflarını karşılamanız koşuluyla Freebird Havayolları bir refakatçi görevlendirebilir.

Refakatçi olarak görevlendirilen kabin memuru ve istasyon görevlileri çocuğunuzun uçuşunu güvenle tamamlamasını sağlar. Görevli personel çocuğunuzun seyahati boyunca tüm ihtiyaçlarını karşılar ve çocuğunuzu varış noktasında bulunan yetişkine teslim eder.

Çocuğunuzun Refakatçi Olmadan Seyahati

 

5. yaş gününü kutlamış ve 12. yaş gününü henüz kutlamamış çocuk yolcularımız aşağıdaki sürece uygun olarak yanlarında bir refakatçi olmadan da yolculuk yapabilir. Bir uçuşta en fazla 4 refakatsiz çocuk seyahat edebilmektedir.

 • Havalimanlarında refakatçisi olmadan seyahat eden çocuk yolculara öncelik verilir. Yine de çocuğunuzun uçuştan en az 2 saat önce havalimanında olmasını sağlayın.
 • Check-in işlemleri sırasında görevli personel size gerekli belgeleri imzalatır ve süreç hakkında bilgilendirici açıklamalarda bulunur.
 • Çocuk yolcularımız check-in ve evrak işlemlerinin ardından bir görevli eşliğinde uçağa alınır.
 • Havalimanından ayrılmadan önce lütfen çocuğunuzun uçuşunun başladığından emin olun.
 • Kabin memuru, varış noktasında çocuk yolcuyu uçağı karşılayan personelimize teslim eder. Bu personel gümrük ve bagaj işlemlerini tamamladıktan sonra çocuk yolcumuzu talep ettiğiniz kişiye imza karşılığında teslim eder.

Kişisel Veriler

 

Yolcu, şahsına ilişkin bilgilerin taşımaya ilişkin rezervasyon yapılması, bilet alınması, yardımcı hizmetlerden yararlanılması, hizmetlerin sunulması ve geliştirilmesi, muhaceret ve giriş gereklerinin kolaylaştırılması ve hükümet mercilerine bu bilgilerin hazır bulundurulması gayesiyle Freebird Havayolları’na verildiğini kabul eder. Bu amaçla, yolcu, Freebird Havayolları’na hangi ülkede olursa olsun bu bilgileri muhafaza etme ve bunları kendi bürolarına, partnerlerine, yetkili acentelerine, hükümet mercilerine, başka taşıyıcılara veya bu hizmetleri temin edenlere aktarma yetkisini verir.

Bazı kişisel bilgilerin toplanmasının, rezervasyonun yapılabilmesi ve taşıma sözleşmesinin yerine getirilebilmesi için gerekli olduğu öngörülmektedir. Yolcular, kendi bilgilerinin toplanıp işlenmesine itiraz hakkını kullanabilir, ancak bunun kendi uçuşunun iptal olmasına veya bazı özel yan hizmetleri (ör. özel yemekler vb.) alamamasına neden olacağı konusunda yolcu bilgilendirilmelidir. Geçerli olan kanun ve düzenlemelere göre, bazı kişisel bilgilerin eksikliği veya verilen bilgilerin yanlışlığı uçağa veya yabancı bir ülkeye alınmama kararına neden olabileceği belirtilmektedir. Bunun sonucunda Freebird Havayolları hiçbir sorumluluğa maruz kalmaz.

Bebek Bekleyen Yolcularımız

 

Freebird Havayolları olarak hamile yolcularımızın güvenli, rahat ve sorunsuz bir uçuş gerçekleştirmelerini amaçlıyoruz. Hamile yolcularımıza seyahatlerinden önce aşağıda yer alan detaylı bilgileri incelemelerini tavsiye ediyoruz.

Tek GebelikTaşıma Kuralları
28. haftaya kadarTıbbi onaya ihtiyaç duyulmaz.
28-36 hafta arasıYolcunun uçağa binmesini onaylayacak bir doktor raporu gereklidir.Rapor son 14 gün içinde düzenlenmelidir.
37. haftadan sonraYolcular kabul edilmemektedir.
Çoklu hamilelikTaşıma Kuralları
28. haftaya kadarTıbbi onaya ihtiyaç duyulmaz.
28-32 hafta arasıYolcunun uçağa binmesini onaylayacak bir doktor raporu gereklidir. Rapor son 14 gün içinde düzenlenmelidir.
33. haftadan sonraYolcular kabul edilmemektedir.

***Anne adayları sağlıklarının uçuşa izin verip vermediğine kendileri karar vermekle yükümlü olup, bu konuda endişelerinin olması halinde, uçuştan önce doktora başvurmaları önerilir.

***Belirli tarihten önce düzenlenen raporlar kabul edilmeyecektir. Doktor raporu, yolcunun hamileliğe rağmen uçuşa uygun durumda olduğunu onaylamalıdır. Doktor raporu, doktorun imzasını ve kaşesini taşımalıdır.

***Yolcunun gidiş dönüş rezervasyonu yaptırması halinde, Freebird Havayolları gerekli durumlarda yolcunun gidiş uçuşunda taşınmasını kabul etmeme hakkına sahiptir.

Covid-19 Ülkelerin Seyahat Kuralları

 

Ülkelerin en güncel seyahat kuralları için IATA tarafından sağlanan https://www.iatatravelcentre.com/world.php adresinden COVID-19 Seyahat Kuralları Haritasını ziyaret etmeniz rica olunur.

* Seyahat edeceğiniz ülkede geçerli olan en güncel ülke giriş düzenlemeleri ve hijyen önlemleri hakkında bilgi almanın yolcularımızın sorumluluğunda olduğunu hatırlatmak isteriz.

Güncel Seyahat Bilgilendirmesi

 

Covid-19 durumu ve değişen seyahat ve giriş kısıtlamaları sonucunda meydana gelen gelişmeler nedeniyle, Freebird Havayolları’nın uçuş programlarında zaman zaman düzenlemeler ve değişiklikler yapabileceğini size bildirmek durumundayız.

Freebird satış kanalları, Freebird Havayolları’nın web sitesi ile birlikte tüm global web sitelerinde bulunan tur operatörleri ve çevrimiçi seyahat acenteleridir. Bu nedenle uçuşunuzun durumu, sehayat kısıtlamları, rezervasyonunuz ile ilgili talepleriniz ve geri ödeme sorularınız için rezervasyonunuzu gerçekleştirdiğiniz satış kanalı ile bağlantı kurmanız gerekmektedir.

Freebird, Covid-19 durumundan dolayı seyahat ve giriş kısıtlamalarının değişmesi nedeniyle uçuş programında herhangi bir düzenleme veya değişiklik yapması gerektiğinde tüm satış kanallarını bu düzenleme veya değişiklik hakkında vaktinde güncellemektedir. Lütfen bu bilgileri rezervasyonunuzu gerçekleştirdiğiniz satış kanalından zamanında aldığınızdan emin olun.

Mısır Varışlı Uçuşlar

 

UYARI: Freebird Havayolları'nın Mısır'a olan tüm uçuşları charter seferlerdir!
Aşağıda ECAA Mısır ‘ın charter uçuşlarla ilgili düzenlemerini bulabilirsiniz.

Milliyet farkı olmaksızın tüm yolcuların (Mısır vatandaşları dahil); aynı havalimanından ve aynı charter hava yolu ile gidiş/dönüş yapmaları durumunda ülkede kalış süreleri 3 ayı geçmemelidir.

Milliyet farkı olmaksızın tüm yolcuların (Mısır vatandaşları dahil); aynı havalimanından ve farklı charter havayolu ile gidiş/dönüş yapmaları durumunda ise ülkede kalış süreleri 28 günü geçmemelidir.

Tüm yolcular gidiş ve dönüş biletlerini ibraz etmek zorundadır.

Tüm yolcular charter uçuşla geldilerse yine charter uçuşla, eğer tarifeli uçuşla geldilerse yine tarifeli uçuşla ülkelerine geri dönmek zorundadırlar.

Tüm yolcular mutlaka geldikleri havalimanından geri dönmek zorundadır.

Geçerli Almanya, Belçika, Fransa, Portekiz, İtalya ID kartına  (oturma izni değil, vatandaşlık ID kartı) sahip her yolcu (öz uyruğuna bakılmaksızın) pasaportsuz ülkeye giriş yapabilir.