Genel Şartlar ve Koşullar

Bu genel taşıma koşulları, Freebird’ün taşımayı gerçekleştirecek havayolu işletmesi olarak tanımlandığı her taşıma sözleşmesi için geçerlidir. Taşıma işi, operasyonel ve ticari sebeplerle başka bir havayolu işletmesi tarafından gerçekleştirilebilir. Taşıma işi başka bir havayolu işletmesi tarafından gerçekleştiriliyor olsa bile, Freebird’ün taşıyıcı olarak tanımlandığı taşıma sözleşmelerine bu genel taşıma sözleşmeleri geçerli olur.

Freebird, taşıma işini sadece taşıma belgesinde (bilet veya herhangi başka surette düzenlenmiş taşıma belgesi) adı geçen yolcuya sunar.

Freebird, kendi ağır kusuru olmaksızın rezervasyon işlemi sırasında sistemin herhangi bir kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Uçuş Ücreti

Uçuş ücreti, uçağın hareket noktasından varış noktasına kadar olan taşıma işleminin karşılığıdır. Hükümet, yerel yönetimler, diğer devlet kuruluşları veya hava limanı işletmeleri tarafından yolcularla ilgili olarak veya herhangi bir hizmetten yararlandırılma sonucunda ortaya çıkan tüm vergiler, ücretler veya diğer harçlar uçuş ücretine ek olarak tahsil edilir. Uçuş hizmeti satın alınırken uçuş ücretine dahil olmayan vergiler, harçlar ve ek ücretler hakkında yolcuya bilgi verilir. Bildirilen vergiler, harçlar ve ek ücretlerde uçuş hizmetinin satın alınmasından sonra meydana gelecek artışların yolcudan ayrıca tahsil edilmesi söz konusu olabilir, tahsil edilmemiş vergi veya ücretlerin ödenmesi ayrıca istenebilir.

Ödeme

Rezervasyon sırasında onaylanan ücretler sadece, adına onaylı rezervasyon bulunan kişinin onaylı kalkış ve varış zaman ve yeri için geçerlidir. Ödemenin tamamının rezervasyon esnasında ödenmesi gerekmektedir.

Taşıma Belgesi / Uçuş Hizmetinden Yararlanmama / İptal

Freebird taşıma işini sadece, taşıma belgesinde (bilet veya herhangi başka surette düzenlenmiş taşıma kimliği) adı geçen yolcuya sunar. Taşıma belgeleri başkasına devredilemez. Taşıma hizmeti, sadece yolcu adına düzenlenmiş geçerli taşıma belgesinin ve kimliğini kanıtlar dokümanın gösterilmesi halinde sunulur.

Yapılan bir rezervasyon bir başkasına devredilemez.

Taşıma belgesi olduğu hâlde planlı uçuşa 2 saatten az zaman kala veya Uçuş saatinden sonra iptal talebinde bulunan yolcular uçuşa katılmamış yolcu (no show) olarak değerlendirilir. Bu durumda sadece Havalimanı Vergisi yolcunun talep etmesi durumunda yolcuya iade edilir.

Taşıma sözleşmesi yolcu tarafından her zaman feshedilebilir. Uçuşa gitmeme de aynı şekilde sözleşmenin feshi olarak değerlendirilir.

Fesih durumunda Freebird sözleşme ile kararlaştırılmış ödemenin yapılmasını talep etme hakkına sahiptir. Freebird’ün fesihten dolayı hak kazandığı tazminat tutarı taşıma ücretine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Sözleşmeyi fesih durumunda aşağıda belirtilen ceza şartları uygulanacaktır. Sözleşme fesih ceza tutarları hesaplanırken uçuş ücreti baz alınır, hizmet bedeli ve harçlar bu hesaplamaya dahil edilmez ve iadesi yapılmaz.

İptal ve iade Şartları;

İptal ücreti hesaplanırken uçuş ücreti baz alınmakta olup bu ücretten hizmet bedeli ve harçlar düşülmektedir. Hizmet bedelleri ve harçlar iade edilmemektedir.

Kalkışa kadar olan süreUçuşa 21 günden çok zaman kalaUçuşa 7 günden çok, 21 günden az zaman kalaUçuşa 72 saatten çok, 7 günden az zaman kalaUçuşa 72 saatten az zaman kala
Uçuş iptali%20 ceza%65 ceza%80 ceza%100 ceza

Vaktinde Havalimanında Olma

Yolcuya uçuşla ilgili olarak hazır bulunması için başka bir zaman bildirilmediyse uçuş saatinden 2 saat önce Check-in/Kontuar önünde bulunmakla yükümlüdür.

Seyahat Belgeleri

Seyahat için gerekli seyahat belgelerini ve vizeleri tedarik etmek ve hareket, varış ve transit ülkedeki tüm kurallara uymak bir zorunluluk olup bu hususlar yolcunun sorumluluğundadır. Göz önüne alınması gereken mevzuata veya talimatlara uyulmaması, ihmalkarlık, gerekli evrakların temin edilmemesi gibi nedenlerle ortaya çıkacak sorunların sonuçları ile ilgili Freebird’ün sorumluluğu bulunmamaktadır. Seyahat edilecek ülkelerdeki kurallar uyarınca gereken giriş-çıkış evrakları, sağlık belgeleri ve diğer belgeler seyahatten önce bulundurmalı ve seyahat süreci ile ilgili talep edilmesi durumunda ibraz edilmelidir. Eğer ilgili kurallara uyulmazsa veya evraklar tam değilse, kurallara uyulmaması nedeniyle ortaya çıkan kayıp veya masraflardan Freebird sorumlu olmayacaktır ve kurallara uyumsuzluk ve evrak eksikliği söz konusu olduğu hallerde Freebird uçuşa kabul etmeme hakkını saklı tutar.

Ülkeye Giriş Kurallarının İhlali ve Bu Durumun Hukuki Sonuçları

Bir ülke tarafından yolcunun ülkeye girişi kabul edilmezse, söz konusu ülke tarafından Freebird’e verilecek para cezasının ödenmesinden Freebird yolcuyu sorumlu tutacaktır. Yolcunun bir ülkeye (transit veya gidilecek ülke) girememesi durumunda, Freebird yolcuyu resmi kurumların emirleri uyarınca hareket ülkesine veya başka bir yere götürmek zorunda kalırsa, ilgili uçuş ücreti yolcu tarafından ödenir. Söz konusu uçuş ücretinin ödenmesi için taşımanın kullanılmayan kısmına ilişkin yolcu tarafından ödenen ücretler veya Freebird’ün uhdesinde bulunan yolcuya ait diğer kaynaklar kullanılabilir. Reddedilen veya çıkarılan yere kadar yapılan taşıma için ödenen uçuş ücreti iade edilmez.

İlgili ülkelerin giriş çıkış seyahatleriyle ilgili mevzuatın takip edilmemesi veya mevzuata uygun olarak gerekli evrakın hazır edilmemesi nedeniyle Freebird para cezası ödemek, depozito yatırmak veya başka masraflar yapmak zorunda kalırsa yolcu, söz konusu masrafların miktarını talep üzerine Freebird’e ödemekle yükümlüdür. Freebird, söz konusu vuku bulacak masrafları karşılayabilmek için Freebird’ün uhdesinde bulunan yolcuya ait diğer kaynaklar kullanılabilir. Para cezalarının miktarları ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir ve ödenen uçuş ücretinden daha yüksek tutarlar olabilir.

Uçuş Planları ve Uçuş Saatleri Değişiklikleri

Uçuş planlarında bildirilen uçuş saatleri taşıma sözleşmesinin ayrılmaz parçası olmayıp, yayınlanma tarihi ile rezervasyon veya seyahat tarihi arasında değişebilir. Freebird rezervasyon isteğini kabul etmeden önce, o anda geçerli olan planlanmış uçuş saati hakkında bilgi verecektir. Rezervasyon yapılırken kesin uçuş zamanı belirtilmediği sürece, Freebird, uçuşu önceden belirlenmiş kalkış saatinde başlatmakla değil, taşımayı rezervasyonda belirtilmiş ulaşım gününde gerçekleştirmekle yükümlüdür. Uçuş saatleri kesinleşir kesinleşmez yolcuya bilgi verilecektir. Freebird uçuş saatleri değişikliklerini asgari ölçüde tutmaya çaba gösterecek ve yolcuyu mümkün olduğu kadar önceden değişikliklerden haberdar edecektir. Duyurulan uçuş saatleri operasyonel sebeplerle makul düzeyde değişikliklere tabi olabilir. Freebird rezervasyonu yapılan taşıma için, gelecekte de sorumlu kalmak kaydıyla uçağı değiştirmeye, taşıma işini tamamen veya kısmen üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Başka bir havayolu şirketine değişim söz konusu olduğunda, değişimle ve diğer uçak şirketinin kimliğiyle ilgili olarak mümkün olan en kısa zamanda, en geç uçağa binerken bilgi verilecektir.

YOLCU DAVRANIŞLARI

Uçak içerisindeki davranışlarınızın uçağa veya uçaktaki kişilere veya eşyaya risk oluşturacak şekilde olması, uçuş ekibinin resmi görevlerini yerine getirmesine müdahale etmeniz veya sigara içme yasağına, alkol veya uyuşturucu madde kullanımına yönelik talimatlar da dahil olmak üzere uçuş ekibinin talimatlarına riayet etmeyi reddetmeniz veya diğer yolcuları veya uçuş ekibi üyelerini rahatsız etmeniz veya yaralamanız halinde, kelepçeleme de dahil olmak üzere bu tür davranışın önlenmesi için gerekli tüm tedbirleri alma veya söz konusu yolcuyu taşımayı reddetme hakkımız saklıdır.

YOLCU VE BAGAJ TAŞINMASINA YÖNELİK KISITLAMA/TAŞIMANIN REDDİ

Aşağıdaki kriterlerden herhangi birinin veya daha fazlasının karşılanması halinde Freebird Havayolları, herhangi bir yolcunun veya herhangi bir yolcunun bagajlarının taşınmasını veya devamlı olarak taşınmasını reddetme veya taşınmasına son verme hakkına sahiptir:

 • Yolcunun uçakta veya uçağa biniş öncesinde aşağıdaki şekilde hareket etmesi;
 • uçağın, uçaktaki herhangi bir kişinin veya eşyanın tehlikeye atılması veya
 • uçuş ekibi üyelerinin görevlerini yerine getirilmesine engel olunması veya
 • yolcu tarafından bilhassa sigara içilmesine, alkol veya uyuşturucu madde tüketilmesine ilişkin olmak üzere, uçuş ekibinin talimatlarına riayet edilmemesi veya
 • yolcunun davranışlarının diğer yolcular veya uçuş ekibi için kabul edilemez nitelikte rahatsızlık verici olması veya hasara veya yaralanmaya yol açması,
 • yolcu tarafından yukarıdaki eylemlerden herhangi birinin gerçekleştirileceğine dair düşüncenin oluşmasına yönelik herhangi bir sebebin söz konusu olması;
 • Taşımanın, kalkış, varış ülkesi veya üst geçiş yapılan ülke tarafından öngörülen geçerli kanunu, düzenlemeleri veya koşulları ihlal edecek olması;
 • Taşımanın emniyeti, diğer yolcuların muntazam bir şekilde taşınmasını veya sağlığını veya uçuş ekibini tehlikeye atacak olması veya diğer yolcular veya uçuş ekibi için kabul edilemez nitelikte rahatsızlık teşkil edecek olması;
 • Alkolün veya uyuşturucunun sebebiyet verdiği bozulmalar da dahil olmak üzere, yolcunun akli veya fiziki durumunun söz konusu yolcunun kendisi veya diğer yolcular, uçuş ekibi üyeleri veya eşya için risk teşkil etmesi;
 • Yolcu tarafından güvenlik gerekçesiyle gerekli olan kendisine veya bagajlarına yönelik güvenlik kontrollerinin reddedilmesi;
 • Daha önceki uçuşlara ilişkin bu tür bedeller de dahil olmak üzere, geçerli uçak bileti ücretinin, uygulanan vergilerin veya ek ücretlerin ödenmemiş olması;
 • Yolcunun, varış ülkesine giriş yapmak/varış ülkesinden ayrılmak için gerekli olan tüm belgelere sahip olmaması, geçerli seyahat belgelerine sahip olmaması, uçuş sırasında seyahat belgelerini imha etmesi veya alındı teyidi karşılığında uçuş ekibi tarafından talep edildiğinde seyahat belgelerini teslim etmeyi reddetmesi;
 • Yolcu tarafından seyahatin gerçekleştirilmesi için gerekli olan düzenlemelere riayet edilmemesi (örneğin, yolcunun beraberindeki evcil hayvan için geçerli olan düzenlemeler de dahil olmak üzere, pasaport, vize ve sağlık düzenlemeleri);
 • Yolcu tarafından rezervasyon numarasının belirtilmemesi veya hatalı rezervasyon numarasının belirtilmesi veya yolcu tarafından belirtilen rezervasyon numarasına ilişkin rezervasyonun yolcu tarafından ibraz edilen kimlik belgesi ile eşleşmemesi veya yolcu tarafından kendisinin söz konusu rezervasyonun yapıldığı kişi olduğunun kanıtlanamaması;
 • Yolcu tarafından Freebird Havayolları'nın emniyet / güvenlik talimatlarının veya uçağın işleticisi olarak sahip olduğu hakları kapsamında Freebird Havayolları tarafından yayınlanan talimatların ihlal edilmesi;
 • Yolcu tarafından yasaklanmış bagaj unsurlarının taşınması;
 • Yolcu tarafından geçmişte, emniyeti, yolcuların muntazam taşınmasını veya sağlığını, uçuş ekibi üyelerini veya Freebird Havayolları'nın mallarını tehlikeye atan nitelikte olan yukarıdaki eylemlerden veya kusurlardan herhangi birinin işlenmiş olması veya Freebird Havayolları tarafından söz konusu yolcunun Freebird Havayolları'nın tesislerine girişinin yasaklanmış olması.
 • Yukarıda belirtilmekte olan hallerde, Freebird Havayolları, bu tür davranışların ilerideki sonuçlarının önlenmesi için gerekli tüm makul girişimlerde bulunma hakkına sahiptir. Uçuşun emniyetli bir şekilde gerçekleştirilmesinin veya yolcuların ve uçuş ekibinin korunmasının sağlanması için gerekli olması halinde, Freebird Havayolları, söz konusu yolcunun uçaktan inmesini talep etme, söz konusu yolcunun herhangi bir lokasyondaki ileriki bağlantılı uçuşlarda taşınmasını reddetme veya söz konusu yolcuyu tüm güzergah ağı genelinde taşımayı reddetme hakkına sahiptir. Sorumlu kaptan pilot, uçak içerisinde emniyetin ve düzenin muhafaza edilmesine ve/veya sağlanmasına yönelik tüm makul ve gerekli tedbirleri alma yetkisine sahiptir. Uçaklarda bu tür suçlar işleyen yolcuların aleyhine cezai ve hukuki işlemler başlatılacaktır.

SİGARA İÇME YASAĞINA TABİ UÇUŞLAR

Freebird Havayolları'nın uçuşlarında sigara içilmez. Uçağın tüm alanlarında ve uçak içerisinde kalınan tüm süre boyunca sigara içilmesi yasaktır. Uçağın tüm alanlarında ve uçak içerisinde kalınan tüm süre boyunca Elektronik Sigara içilmesi de yasaktır.

HASTA YOLCULAR

Hava yoluyla ulaşım sağlık riskine yol açabilir. Hasta yolcular ancak, (tercihen İngilizce dilinde olmak üzere) tıp doktoru tarafından düzenlenmiş yazılı bir uçuş izin belgesine/sağlık raporuna sahip olmaları halinde kabul edileceklerdir. Uçağa biniş / uçaktan iniş için yardım talep eden / yardıma ihtiyaç duyan ve/veya öngörülemeyen tıbbi yardıma ihtiyaç duyan yolcular için normalde ek hizmetler için ücret alınmayacaktır.

Herhangi bir tıp doktoru tarafından düzenlenmiş, hava yoluyla seyahat için uygunluk belgesinin gerekli olduğu hallerde, söz konusu belgede aynı zamanda refakatçi kişi/bakıcı gerekliliğine ilişkin bir açıklama da yer alacaktır. Söz konusu belgede böyle bir gerekliliğin belirtilmesi halinde, refakatçiler/bakıcılar yolcuların kendileri tarafından sağlanacaktır.

BAGAJLARIN TAŞINMASI 

Ücretiz olarak taşınabilecek bagaj limitleri, taşıma belgesinde (bilet veya herhangi başka surette düzenlenmiş taşıma belgesi) açıkça belirtilmiştir. Yolcuya tanınan taşıma limitini aşan bagajın taşınması ve özel bagajların taşınması ek ücrete tabidir. Taşıma sözleşmesinde belirtilen bagaj taşıma limitleri dışında fazla bagaj için Freebird web sitesinden ek bagaj hakkı veya özel bagajlarını (golf çantası vb.) taşıma hakkı satın alınabilir.

AZAMİ TEK PARÇA AĞIRLIĞI 

32 kg'nın üzerinde olan tek parçadan oluşan kayıtlı bagaj kabul edilemez.

Böyle bir tek parçanın ibrazı halinde yolcu tarafından;

a) Söz konusu tek parçalık bagaj her biri 32 kg'nın altında olan birden fazla parça halinde yeniden paketlenecek veya


b) Kargo olarak gönderilecektir.


EL BAGAJI 

Check-in sırasında rastgele kontroller yapılmaktadır. Sivri uçlu ve keskin unsurlar (örneğin, bıçaklar, makaslar, manikür takımları ve benzer unsurlar) el bagajında taşınmamalı, bunun yerine kayıtlı bagajda taşınmalıdır. Freebird Havayolları, havalimanı güvenlik kontrollerinde geri çevrilen unsurlardan sorumlu tutulamayacağı gibi, saklama yükümlülüğüne sahip değildir.

Azami 8 kg ağırlığa sahip olan tek bir el bagajı ücretsiz olarak taşınabilir.

El bagajı için izin verilebilir azami ağırlığının aşılması halinde, Freebird Havayolları fazla bagaj ücreti ödenmesini talep etme hakkına sahiptir. El bagajının boyutları 55 cm x 40 cm x 20 cm'yi aşmamalıdır. Sınırlı boş yer sebebiyle veya emniyet gerekçesiyle yolcu başına sadece bir parça el bagajına izin verilmektedir. El bagajı olarak ücretsiz olarak taşınabilen ve uçak içerisine alınabilen diğer unsurlar aşağıda listelenmektedir. Kabinde yer olmaması halinde, bu unsurlar kayıtlı bagaj olarak taşınmalıdır.

 • Yolculuğa uygun nitelikte 1 adet el çantası
 • 1 adet kaban veya palto, kaşkol, şal veya battaniye
 • Gümrüksüz satış mağazalarından alınan unsurları içeren 1 adet alışveriş çantası
 • 1 adet şemsiye (sivri uçlu olanlar hariç) veya baston
 • 1 adet kamera veya dürbün
 • uçuş sırasında okumak için kitaplar ve dergiler
 • bebek maması,
 • 1 adet dizüstü bilgisayar

546/2006 sayılı AT regülasyonuna uygun olarak Avrupa'dan kalkış gerçekleştiren tüm uçuşlarda (dış hat uçuşlar da dahil olmak üzere), sıvıların, basınçlandırılmış kapların (örneğin, spreyler), macunların, losyonların ve diğer jel türü maddelerin el bagajında taşınmasına sadece, ambalajın üzerinde yazılı olan miktara göre belirlenmek üzere ambalaj birimi başına azami 100 ml'ye kadar taşınmasına izin verilmektedir. Ayrı kaplar, tekrar kapatılabilir nitelikte ve azami 1 litrelik kapasiteye sahip olan şeffaf bir poşet torba içerisine yerleştirilmelidir. Yolcu başına bir adet torbaya izin verilir. İlaçlar ve bebek mamaları için özel kurallar geçerlidir. AB üyesi olmayan çeşitli devletler tarafından özdeş veya benzer düzenlemeler kabul edilmiştir. Yolcularımız tarafımızdan veya yetkili acentelerimizden daha fazla bilgi edinebilir.

YASAKLANMIŞ BAGAJ UNSURLARI

Yolcular tarafından bıçaklar, çakılar, tıraş bıçakları veya örgü şişleri gibi keskin, sivri uçlu veya tehlikeli objelerin el bagajı olarak taşınmasına izin verilmemektedir. Bununla birlikte, bu tür unsurlar uçak altı bagaj olarak taşınabilir. Güvenlik personeli tarafından güvenlik kontrolü sırasında bu tür unsurların tespit edilmesi halinde, bu unsurlar imha edilebilecek ve bu tür unsurların sahipleri bunların yerine yenilerini alma hakkına sahip olmayacaktır. Bu tür unsurların kaybı dolayısıyla Freebird Havayolları tarafından her ne türden olursa olsun hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

Tehlikeli maddeler, uçak içerisinde taşındığında üçüncü tarafların sağlığı, emniyeti veya malları bakımından risk teşkil eden tüm maddeler olarak tanımlanmaktadır. Tehlikeli maddeler içeren bagajlar ulusal ve uluslararası düzenlemelere tabidir. Bu tür yükler uygun bir şekilde etiketlenmeli ve tehlikeli madde içeriğini açık bir şekilde belirtmelidir.

Emniyet gerekçesiyle, yolcular tarafından tahditli alanlarda ve uçak içerisinde aşağıdaki unsurların taşınmasına izin verilmemektedir:

 • Her ne türden olursa olsun bilcümle silahlar, tabancalar veya ateşli silahlar (jher nevi tabancalar, altıpatlarlar, toplu tabancalar, tüfekler, av tüfekleri, yaralanmaya sebebiyet verebilir veya mermi atabilir nitelikteki veya bu şekilde görülen her türden objeler, replika ve imitasyon ateşli silahlar, ateşli silahların tamamlayıcı parçaları (teleskopik nişan tertibatları ve nişangahlar hariç), hava tabancaları, havalı tabancalar, işaret fişeği tabancaları, yarış başlatma tabancaları, her nevi oyuncak tabancalar, BB yumuşak madde atan tabancalar, endüstriyel tüfek mekanizmaları, cıvata ve vida tabancaları, arbaletler ve oklar, zıpkınlar ve zıpkın fırlatıcıları, sapanlar veya mancınıklar, zıpkın tüfekleri, mızraklar, büyük çiviler, sualtı tabancaları, av tüfekleri, sersemletici cihazlar veya şok cihazları, üvendireler, şok tabancaları, balistik çalışan enerji silahlar (şok aleti), ateşli silah şeklindeki çakmaklar;
 • Sivri/keskin kenarlı veya uçlu silahlar, kesici aletler, baltalar, oklar, dart okları, kancalar, kıskaçlar, kanca şeritleri, kança şekline sahip demir çubuklar, kramponlar, krampon vidaları, mızraklar, kargılar, buz baltaları, keskiler, potansiyel silah olarak kullanılmak üzere yeterince güçlü olan törensel, dini işlevler veya avlanma işlevleri için kullanılan bıçaklar da dahil olmak üzere, herhangi bir uzunluktaki veya metalden imal edilmiş geri çekilebilir ağza sahip olan bıçaklar, sustalı bıçaklar, kilitlenebilir bıçaklar, eskrim kılıçları, satırlar, palalar, bıçakları kartuş içerisinde kapalı halde olan tek kullanımlık tıraş bıçakları veya traş makineleri istisna olmak üzere usturalar, kılıçlar, kasaturalar, kılıçlı bastonlar, bisturiler, neşterler, cerrah bıçakları, keskin makaslar, kayak ve yürüyüş/doğa yürüyüşü sopaları, çubuklar, ninja yıldızları, işaret fişekleri, matkaplar, kesiciler, delgiler, tornavidalar, matkap ve tornavida uçları, maket bıçakları, tek makasları, tel penseleri, kutu açma bıçakları, çok amaçlı maket bıçakları ve küçük cep bıçakları gibi yaralanmaya sebebiyet verebilir nitelikteki sivri uçlu ve/veya kesici aletler, her türden testereler, tornavidalar, levyeler, manivelalar, kollar, keskiler, dik çiviler, çatal çekiçler, çekiçler, lastik başlı çekiçler, kerpetenler, kargaburunlar, lokma anahtarlar/somun anahtarları, ayarlanabilir lokma anahtarları/somun anahtarları, pürmüzler, kaynak ekipmanları, dalış lambaları, vb. gib keskin ve/veya sivri uçlu silah olarak kullanılabilen her türlü bakım ve onarım aletleri;
 • Tenis raketleri, beysbol ve softbol sopaları, sert veya esnek golf sopaları, lastik sopalar, çubuklar, demir çubuklar, her nevi sopalar (esnek deri tutma yerine sahip olan kalın ve kısa sopalar) da dahil olmak üzere, yaralanmaya sebebiyet verebilir nitelikteki keskin olmayan objeler;
 • Lobutlar, kancalar, kuzey disiplini yürüyüşü sopaları, kriket sopaları, hokey ve fırlatma sopaları, lakros sopaları, kar kayakları ve kano kürekleri, kaykaylar, ıstakalar, olta çubukları, muştalar, sopalar, çubuklar, kamalar ve kılıçlar gibi dövüş sanatı ekipmanları;
 • Yolcuların veya uçuş ekibinin sağlığı, uçağın ve uçaktaki kargonun emniyeti için risk teşkil eden nesneler: mühimmat, patlatma kapsülleri, ateşleyici parçalar, fünyeler, diğer patlatma tertibatları, duman fişekleri, yavaş yanan fitiller, patlayıcı maddeler ve patlayıcı tertibatlar, replika veya imitasyon patlayıcı madde veya tertibatlar, mayınlar, el bombaları gibi patlayıcı askeri tertibatlar gibi yanıcı maddeler, butan, propan, asetilen ve oksijen gibi gazlar ve bunların bulunduğu kaplar, havai fişekler, her nevi işaret fişekleri ile diğer piroteknik mühimmat, emniyet kibritleri dışındaki kibritler, metalden veya tenekeden imal edilmiş tütün tenekeleri veya kutuları, petrol/benzin, dizel, alkol, etanol, aerosoller, terebentin, beyaz ispirto, terebentin yağı, inceltme kimyasalları gibi parlayıcı sıvılar, tiner, hacmen %70'in üzerinde olan alkollü içecekler gibi parlayıcı sıvılar;
 • Yolcuların ve uçuş ekibinin sağlığı veya uçağın ve uçaktaki kargonun emniyeti için risk teşkil eden kimyasal veya toksik/zehirli maddeler: termometlerdeki cıva ve klor, akabilir piller/aküler, asitler, alkaliler, çamaşır suyu ve beyazlatıcılar gibi ağartma maddeleri gibi korozif/aşındırıcı maddeler, biber gazı spreyi, göz yaşartıcı gaz gibi etkisizleştirici veya uyuşturucu spreyler, iyileştirici veya ticari izotoplar gibi radyoaktif maddeler, enfekte kan, bakteri ve virüsler gibi bulaşıcı veya biyolojik olarak tehlikeli maddeler, acil durum düzenlemelerine ve uçağa ilişkin yangından korunma planına uygun olarak taşınmadığı sürece, oksitlenme sonucunda tutuşabilen veya ısınabilen yangın söndürücüler gibi malzemeler.

Aşağıdaki unsurlar kayıtlı bagajda taşınamaz:

Yanıcı, parlayıcı, aşındırıcı, toksik/zehirli, oksitleyici, patlayıcı, radyoaktif, bulaşıcı, kendiliğinden tutuşan, reaktif maddelerin, neme ve sıkıştırılmış gazlara maruz kalındığında tehlikeli olan maddelerin, organik peroksitlerin ve bu maddeleri ve muayene gerektiren diğer maddeleri içeren tehlikeli maddelerin, patlayıcıların, kartuşların, fünyelerin, patlatma kapsüllerinin, yavaş yanan fitillerin, detonatörlerin, el bombalarının, mayınların, propan veya butan gazının, petrol/benzin, metanol, metil alkol gibi parlayıcı sıvıların ve yanıcı sıvıların, bu maddeleri içeren kamp yapma amaçlı gaz tüpleri gibi tertibatların ve araçların, yanıcı katı maddelerin, magnezyum gibi reaktif maddelerin, ateşleme çakmalarının, havai fişeklerin, işaret fişeklerinin, maytapların, ağartma maddelerinin, beyazlatıcıların, oksidanların, örneğin otomobil gövdesi onarım kitlerinin, organik peroksitlerin, fare zehirinin, enfekte kan gibi toksik/zehirleyici veya bulaşıcı maddelerin, iyileştirici veya ticari izotoplar da dahil olmak üzere radyoaktif maddelerin, cıvanın, motorlu araç akülerinin, yakıt içeren motorlu araç yakıt sistemlerinin bileşenleri gibi aşındırıcıların TAŞINMASI YASAKTIR.

Elektrikli kaykaylar, segwayler (kendi kendini dengeleyen iki tekerlekli ulaşım araçları), tek tekerlekli ulaşım araçları, denge çarkları veya lityum batarya ile çalışan diğer taşınabilir araçlar uçuşlarımıza, kabin bagajı veya uçak altı bagajı olarak kabul edilmemektedir. 

Yer personelinin ve diğer çalışanların korunması için kayıtlı bagajdaki tüm kesici aletler emniyetli bir şekilde paketlenmelidir.

Boyalar, havai fişekler, fişekler, motorlu testereler, model uçaklar, çim biçme makineleri gibi yanmalı motora sahip olan patlayıcı unsurlar, radyoaktif maddeler el bagajı olarak veya kayıtlı bagaj olarak taşınamaz.

Sigara çakmaklarının ve kibritlerin kayıtlı bagajda ve el bagajında taşınması yasak olup, kişinin üzerinde taşınmaları gerekmektedir. Yedek lityum bataryalarının el bagajında taşınması kısıtlamaya tabidir ve bunların kayıtlı bagajda taşınması yasaktır.

Lityum Pil ile Çalışan Çakmaklar; Emniyet kapağına veya istemsiz etkinleştirmeye karşı koruma tertibatına sahip olmayan lityum iyon veya lityum metal pil ile çalışır türden olan pille çalışan çakmaklar (örneğin, lazer plazma çakmaklar, tesla bobini çakmaklar, eritken çakmaklar, ark çakmaklar ve duble ark çakmaklar).


BAGAJI TAŞIMAYI REDDETME

Freebird Havayolları, olağan dikkatin gösterilmesine karşın hasar öngörülemeyecek şekilde yetersiz biçimde paketlenen bagajları taşımayı reddetme hakkına sahiptir.

ARAMA HAKKI

Emniyet ve güvenlik nedenleriyle, Freebird Havayolları tarafından yolcudan üzerinde ve bagajlarında yapılacak aramaya izin vermesi talep edilebilecek ve yolcunun üzerinde veya bagajlarında, yukarıdaki Madde 2.4 Yasaklanmış Bagaj Unsurları kapsamında belirtilen herhangi bir unsurun veya Freebird Havayolları'na ibraz edilmeyen herhangi bir silahın veya mühimmatın bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla yolcunun bagajları yolcunun huzurunda veya yolcunun hazır bulunmaması halinde yolcu olmadan aranabilecek veya arattırılabilecektir. Yolcunun bu talebe riayet etmeye istekli olmaması halinde, Freebird Havayolları, söz konusu yolcuyu veya bagajları taşımayı reddedebilecektir.