Kişisel Veriler

Yolcu, şahsına ilişkin bilgilerin taşımaya ilişkin rezervasyon yapılması, bilet alınması, yardımcı hizmetlerden yararlanılması, hizmetlerin sunulması ve geliştirilmesi, muhaceret ve giriş gereklerinin kolaylaştırılması ve hükümet mercilerine bu bilgilerin hazır bulundurulması gayesiyle Freebird Havayolları’na verildiğini kabul eder. Bu amaçla, yolcu, Freebird Havayolları’na hangi ülkede olursa olsun bu bilgileri muhafaza etme ve bunları kendi bürolarına, partnerlerine, yetkili acentelerine, hükümet mercilerine, başka taşıyıcılara veya bu hizmetleri temin edenlere aktarma yetkisini verir.

Bazı kişisel bilgilerin toplanmasının, rezervasyonun yapılabilmesi ve taşıma sözleşmesinin yerine getirilebilmesi için gerekli olduğu öngörülmektedir. Yolcular, kendi bilgilerinin toplanıp işlenmesine itiraz hakkını kullanabilir, ancak bunun kendi uçuşunun iptal olmasına veya bazı özel yan hizmetleri (ör. özel yemekler vb.) alamamasına neden olacağı konusunda yolcu bilgilendirilmelidir. Geçerli olan kanun ve düzenlemelere göre, bazı kişisel bilgilerin eksikliği veya verilen bilgilerin yanlışlığı uçağa veya yabancı bir ülkeye alınmama kararına neden olabileceği belirtilmektedir. Bunun sonucunda Freebird Havayolları hiçbir sorumluluğa maruz kalmaz.