Yunanistan Varışlı Uçuşlar

 1. Yunanistandaki herhangi bir havalimanı varışlı/kalkışlı dış hat uçuşlarda tüm kişiler için bir önceki günden geç olmamak üzere, https://travel.gov.gr/#/ adresinde yayınlanan elektronik yolcu konum belirleme formunun (PLF) doldurulması zorunludur.
 2. Ai̇leler, sadece tek bi̇r ortak PLF onayı e-posta mesajı ile kabul edilebilmektedir. Aileler aynı zamanda, kendilerine özel PLF qr kodu ile kabul edilebilmektedir.
 3. Uyruklarına bakılmaksızın tüm yolcular tarafından aşağıdaki koşullardan biri karşılanmalıdır:
  • Planlanan varışın en az on dört (14) gün öncesinde koronavirüs COVID-19 aşılarını tamamlamış olmak ve ilgili mevzuata uygun olarak herhangi bir resmi makam tarafından düzenlenmiş, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyaca veya Rusça dilinde aşı belgesi ibraz etmek. Söz konusu belgede, yolcunun pasaportta yazılı olduğu şekilde adı ve soyadı, uygulanan aşı türü, doz sayısı ve aşılama tarihleri yer almalıdır.
  • Planlanan varışın 72 saat öncesine kadar olmak üzere, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca veya Rusça dilinde, orofarinjeal veya nazofarinjeal sürüntü alınarak gerçekleştirilmiş olmak üzere COVID-19 için negatif moleküler test (PCR) sonucu veya tarifeli uçuştan önce kırk sekiz (48) saatlik COVID-19 için hızlı tanısal antijen testi (hızlı test) göstermek. Söz konusu belgede, yolcunun pasaportta yazılı olduğu şekilde adı ve soyadı yer almalıdır.
  • İlgili mevzuata uygun olarak ilk pozitif teşhisin en az 30 gün sonrasında gereğince düzenlenmiş, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca veya Rusça dilinde olmak üzere, dokuz aya kadar olmak üzere pozitif PCR veya antijen testi sonrasında iki aya kadar geçerli olan, COVID-19 iyileşme belgesi ibraz etmek.
  • Dijital veya basılı halde olmak üzere, AB gerekliliklerine göre düzenlenmiş AB dijital COVID belgelerini ibraz etmek.

 4. Yukarıdaki yükümlülükler, oniki (12) yaş ve üzeri çocukları da kapsamaktadır.
 5. Tüm yolcular, varışa müteakiben rastgele esasta yapılan COVID-19 hızlı testlerine tabi olacaktır. Testin yapılmasına müteakiben yolcu, testin sonucunu beklemek üzere gelen yolcu kapısında bekleyecektir. Test sonucunun pozitif olması halinde, evde veya uygun makamlar tarafından seçilen belirlenmiş geçici ikametgahta olmak üzere gözetim altında 10 günlük karantina uygulanması gerekmektedir.
 6. Varışın en az on dört (14) gün öncesinde COVID-19 aşılarını tamamlamış ve COVID-19 test sonucu pozitif olan yolcuların yedi (7) gün boyunca karantinada kalmaları gerekmektedir.

4.ve 5.maddeler kapsamındaki tüm yolcular tarafından karantina sürelerinin son gününde COVID-19 için moleküler test (PCR) yaptırılması gerekmektedir.